Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

12.12. 2022 – magický dátum, ktorý je vhodný na zhodnotenie práce, symbolizuje aktivitu, kreativitu, ktorú sme mohli oceniť na podujatí, ktoré pripravila Okresná organizácia ÚŽS v Bardejove  v obradnej sieni MsÚ a uviedla do života knihu pod názvom Návraty – almanach k 45. výročiu umeleckého prednesu poézie a prózy Vansovej Lomnička autorky Mgr. Evy Kučovej.

Úvodná báseň v podaní Mgr. Štefana Hija otvorila literárne popoludnie venované umeleckému prednesu.

Návraty sú svedectvom 45 ročníkov umeleckého prednesu poézie a prózy, je to história písaná recitáciou. Autorka nám povedala, citujem: “Impulzom pre napísanie almanachu bolo 45. výročie Vansovej Lomničky a 20. výročie môjho pôsobenia vo funkcii predsedníčky Okresnej organizácie ÚŽS v Bardejove. Rozhodla som sa svoje miesto odovzdať mladým ženám, ale chcela som, aby po našej dlhoročnej práci ostala pamiatka v podobe knihy. Prečo Vansovej Lomnička? Bola jediná z mnohých podujatí, ktoré sme pripravovali, ale  len táto súťaž bola postupová – okres – kraj- Slovensko. Mala som istú predstavu o obsahu, len som sa obávala, či nájdem po toľkých rokoch dostatok autentického materiálu. Nebolo to jednoduché, ale podarilo sa.“

Vyznanie autorky bolo doplnené recitáciou víťaziek celoslovenského kola. Predstavili sa: Mgr. Magdaléna Dluhošová z Bardejova, prvá víťazka celoslovenského kola Vansovej Lomnička (1977), Helena Marcinová zo Smilna (2006), Mgr. Mária Peláková z Bardejova,(2013) a Mgr. Ľubomíra Maníková z Osikova (2016,2017 víťazka a zároveň získala ocenenie laureátka Vansovej Lomničky a rok   2019. Hovorené slovo a recitáciu doplňovalo aj vystúpenie členov ZPOZu Mgr. Ivici Clementovej (spev) a Mgr. Martina Tipulu, DiS,art.(klavír). Moderátorom literárneho popoludnia bol Mgr. Štefan Hij.

Dozvedeli sme sa, že celoslovenská súťaž Vansovej Lomničky sa začala v roku 1967,ale v Bardejovskom okrese až v roku 1976, do roku 2001 sa recitovalo aj v ukrajinskom jazyku, od roku 2005 sa koná celoslovenské kolo Vansovej Lomničky v Banskej Bystrici, od roku 1982 sa mení súťažná prehliadka na festival ,od roku 2007 sa zaraďovali recitátorky do bronzového, strieborného a zlatého pásma, od roku 1998 mohli sa zúčastniť na festivale aj študentky od 16 rokov.

Krstnými rodičmi Návratov sú primátor mesta Bardejov MUDr. Boris Hanuščak a Ing. Mária Vaňková, riaditeľka a konateľka BARDTERM, s.r.o. , ktorí pokrstili knihu                 s hviezdičkami snehu.

Záver popoludnia patril autorke knihy, ktorá sa poďakovala prítomným za účasť, za finančnú pomoc sa poďakovala mestu Bardejov, Krajskej a Okresnej organizácie ÚŽS v Prešove a v  Bardejove, Ing. Márii Vaňkovej, riaditeľky a konateľky BARDTERM, s.r.o., Ing. Jaroslavovi Žakovi, riaditeľovi a konateľovi  BARDBYT, s.r.o., poďakovala za spoluprácu pri príprave Vansovej Lomničky Okresnej knižnici D, Gutgesela a Hornošarišskému osvetovému stredisku v Bardejove, členkám rady OO ÚŽS p. Terézii Janíkovej a Márii Gmitterovej, za fotografie a grafickú úpravu poďakovala PhDr. Jozefovi Geffertovi, za pomoc pri hľadaní materiálov sa poďakovala pracovníčke Štátneho archívu v Bardejove p. Paule Mackaničovej, riaditeľkám stredných škôl – Mgr. Alene Gombošovej, riaditeľke Gymnázia L. Štὄckela v Bardejove, riaditeľke Spojenej školy na Štefánikovej ulici v Bardejove RNDr. Eve Kurnátovej, PhD. , bývalej i súčasnej riaditeľke Strednej odbornej školy hotelierstva , ekonomiky a služieb RNDr. Eve Čajkovej, PhD a Ing. Heleny Ferkovej a učiteľkám slovenského jazyka a literatúry za prípravu študentiek na súťaž Mgr. Edite Koščovej a PhDr. Márii Bušíkovej, PhD, Mgr. Eve Šofrankovej a PhDr. Alene Duhanovej. Slová poďakovania tlmočila aj sponzorom popoludnia - poslancovi MsZ Mgr. Stanislavovi Sorokovi, MBA, Integračnému zariadeniu KORGYM v Hertníku, ZŠ B. Krpelca v Bardejove a Františkovi Mihaľovi, kaviareň Tvoj deň, poďakovala sa aj reklamnej agentúre R-T-S Dlhá Lúka, členom ZPOZU Bc. Daniele Mamrošovej, Mgr. Ivici Clementovej a Mgr. Martinovi Tipulovi, Dis,art a Ing. Ľubošovi Antonymu.

Mária Gmitterová

 

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-12-15, 08:50  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám