Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

SKMJednou z dlhodobých a ťažiskových úloh bardejovskej samosprávy  je rozvíjať celkovú stratégiu rozvoja mesta tak, aby sa v čo najväčšej miere mohol využiť všetok potenciál, ktorý  poskytuje Bardejov a jeho široké okolie. Hlavným zámerom mestskej samosprávy je dostať Bardejov do širšieho povedomia domácim i zahraničným návštevníkom. To si samozrejme vyžaduje, aby títo návštevníci, potom čo prídu k nám, dostali čo najkvalitnejšie služby.

Vzácne historické pamiatky nášho mesta, ktorých význam zvýraznil zápis historického centra mesta do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO, kvalitná infraštruktúra služieb a aktívna sebeprezentácia, to sú všetko atribúty, ktoré môžu výrazne prispieť k tomu, aby sa mesto Bardejov  stalo neodmysliteľnou súčasťou destinácií cestovných kancelárií či iných poskytovateľov turistických služieb.

 

Jednou z takýchto aktivít, na ktorej sa podieľa naše mesto je projekt „Slovenské kráľovské mestá“ (SKM), ktorý vznikol už takmer pred deviatimi rokmi. „Históriu a slávu stredoveku je potrebné zachovávať a živiť tak v súčasnosti ako aj v budúcnosti“, to je krédo štyroch  „kráľovských miest“ (Bardejova, Kežmarku, Levoče a Starej Ľubovne), ktoré v júlu 2001 podpísali deklaráciu o vytvorení konzorcia, známeho pod skratkou  SKM. Hlavným cieľom tohto zoskupenia štyroch bývalých východoslovenských kráľovských miest je chrániť a zhodnocovať historické a kultúrne dedičstvo týchto miest, podporovať ich ekonomický rozvoj so zameraním na oblasť rozvoja  cestovného ruchu.

V nasledujúcich rokoch bolo vydaných viacero spoločných knižných publikácií a rôznych ďalších tlačovín v niekoľkých jazykoch, ktoré prispeli k lepšej propagácii, a takpovediac ku „zviditeľneniu“ týchto štyroch miest či už doma alebo v zahraničí. Týmito aktivitami sa zároveň  vytváralo povedomie a dobré meno aj samotnej značky konzorcia slovenských kráľovských miest - SKM .

Počas deväťročného trvania zoskupenia pod hlavičkou SKM sa Bardejov zúčastnil na mnohých významných domácich i zahraničných výstav a podujatí cestovného ruchu. Za všetky spomeňme aspoň účasť na výstavách  ITF Slovakiatour v Bratislave (2006 - 2009),  Regiontour Brno (2008), Holiday World Praha  (2008 a 2009), Herbst Senioren Messe Wien  (2008), Česko-Slovenské dni v Plzni  (2009) či vlastné „Mediálne dni“ v Starej Ľubovni (/2008) a Kežmarku (2009), ktoré zorganizovalo samotné konzorcium SKM.

Výnimkou nie je ani tento rok. Za zmienku stojí napríklad  januárová účasť SKM na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave (informáciu o nej sme priniesli aj na našom portáli), kde sa tie štyri mestá prezentovali v stánku Prešovského samosprávneho kraja. Najbližšiu prezentáciu SKM, (tá vznikla hlavne na podnet českých novinárov) pripravujú zástupcovia miest už tento mesiac, to priamo v „stovežatej“ Prahe.  Prečo práve v hlavnom meste Českej republiky?  Možno aj preto, že Praha je „matka“ miest (samozrejme českých), ale najmä preto, že o takúto prezentáciu prejavili hlavne záujem zástupcovia českej novinárskej obce. Na minuloročnom „Mediálnom dni“ v Kežmarku bola z radov českých žurnalistov vznesená pripomienka, že mestá združené v konzorciu SKM sa na západ od Bielych Karpát a rieky Moravy doposiaľ málo zviditeľnili, takže východ Slovenska - „Prešovsko“ je pre mnohých z nich doslova neobjavenou krajinou, kde iba líšky dávajú dobrú noc a hladné medvede predčasný ranný budíček. Na základe týchto podnetov vznikla aj myšlienka zrealizovať prezentáciu SKM priamo v srdci Českej republiky - Prahe.

Hlavný deň konania prezentácie SKM bude budúci utorok (11. mája) v priestoroch sídla slovenského veľvyslanectva na Pelléovej ulici v Prahe 6. Preto aj záštitu nad podujatím prevzal mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec v Českej republike Peter Brňo. Na príprave podujatia sa podieľa obchodno-ekonomické oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky  v ČR v spolupráci so Slovenským inštitútom v Prahe a Slovenskou agentúrou cestovného ruchu (SACR). Účasť na prezentácii prisľúbil český minister pre miestny rozvoj Rostislav Vondruška a pozvaní hostia, ktorí pôsobia v masmediálnej oblasti a v sektore cestovného ruchu. Počas dopoludňajšej časti podujatia bude prítomným premietnutý DVD-film o SKM.  (Tento filmový dokument bude premietnutý aj v podvečer v Modrej sále Slovenského inštitútu.) V priestoroch veľvyslanectva sa po dopoludňajšom premietaní uskutoční tlačová konferencia so zástupcami  jednotlivých predstavených miest. Záverečnú bodku za prvou časťou prezentácie SKM dá recepcia a ochutnávka gastronomických špecialít z nášho regiónu spojená s kultúrnym programom.

Druhá časť podujatia sa uskutoční v popoludňajších hodinách v Galérii Slovenského inštitútu na Jílskej ulici, Praha 1, kde bude oficiálne otvorená vernisáž fotografií „Slovenské kráľovské mestá na fotkách“ zachytávajúcich nielen momentky z týchto miest, ale aj širšieho regiónu severného Spiša a Šariša. Na otvorení výstavy by sa mali zúčastniť aj obaja autori fotografií - Igor Bobák a Mária Bobáková. Po ukončení výstavy v Slovenskom inštitúte, ktorá potrvá do 20. mája, sa predpokladá, že si ju budú môcť pozrieť aj študenti niekoľkých  vysokých škôl a neskôr aj obyvatelia partnerských miest, ktoré majú členovia konzorcia SKM v Českej republike.

 

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám