Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

R o z p i s    s l u ž i e b

poskytovaných Bardejovským podnikom služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov počas Vianočných sviatkov v roku 2022 a Nového roka 2023

 

HS

Funkcia

Zodpovedný pracovník

Kontakt

980

Riaditeľ podniku

NOVICKÝ Marián

0903 641 682

980

Zástupca riaditeľa

ŠINAĽ Miroslav, Ing.

0911 420 112

980

Technický námestník

ANDREJUV Jozef, Ing.

0901 911 420

980

Vedúci odd. MsK, tech. a VO

POPJAK   Anton

0911 420 123

980

Vedúci odd. šport.rekr.zariad.

DRAGANOVSKÝ Stanislav, Ing.

0911 420 118

101

Majster verejne zelene

MYDLO Miroslav

0903 767 080

401

Majster MsK

ČIČVARA Peter, Ing.

0910 420 014

501

Majster VO

PASTERNAK Jozef

0910 420 040

404

Majster dopravy

LENÁRTOVÁ Mária

0903 632 454

980

Zásobovanie

HAFIČ   Maroš

0911 420 117

 

  1. DISPEČERSKÉ VOZIDLO - pohotovosť

Motorové vozidlo

Deň

Dátum

Meno vodiča

Mobil

Os. mot. vozidlo GETZ BJ 296AV

sob- ned-pon

sobota-nedeľa

24.12.-26.12.2022 31.12.22– 01.01.2023

Pavol Kováč

0903 632453

 

 

  1. ZIMNÁ ÚDRŽBA

Dispečer zimnej údržby

Kontakt

Mobil

Nepretržitá služba dispečera zimnej údržby

4860 511

0910 319 248

 

 

  1. RUČNÉ ČISTENIE MESTA

Dátum

Deň

Služba

Meno pracovníka

24.12.2022

sobota

0600 – 1000 hod

Ferencová Jana, Patkaňová Dagmar

25.12.2022

nedeľa

0600 – 1000 hod

Teruová Ingrid, Bilá Kvetoslava

26.12.2022

pondelok

0600 – 1000 hod

Kolarová Alena, Petová Veronika

31.12.2022

sobota

0600 – 1000 hod

Billá Kvetoslava, Petová Margita,

01.01.2023

nedeľa

0500 – 1000 hod

Teruová Ingrid, Bilá Kvetoslava

Kolarová Alena, Petová Veronika

Ferencová Jana, Petová Margita

Patkaňová Dagmar

 

Zodpovedný:                                                            Kutašovič František - 0902 061 103

 

  1. POHREBNÉ SLUŽBY

Dátum

Deň

Zodpovedný pracovník

Mobil

24.12.2022

sobota

Radomír Leško

0910 244 389

25.12.2022

nedeľa

Radomír Leško

0910 244 389

26.12.2022

pondelok

Ján Šoth

0910 244 389

31.12.2022

sobota

Ján Šoth

0910 244 389

01.01.2023

nedeľa

Ján Šoth

0910 244 389

06.01.2023

piatok

Ján Šoth

0910 244 389

Zodpovedný:                                                                        Kuchtová Mária – 0911 420 122

 

  1. VEREJNÉ OSVETLENIE A CESTNÁ SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA

Dátum

Deň

Služba

Pracovník

Dispečing

24.12.2022

sobota

0600 - 0600

Hoffej František

0902 063 666

25.12.2022

nedeľa

0600 - 0600

Popjak Pavol

0902 063 666

26.12.2022

pondelok

0600- 0600

Hoffej František

0902 063 666

27.12.2022

utorok

1800- 0600

Hoffej František

0902 063 666

28.12.2022

streda

1800- 0600

Hoffej František

0902 063 666

29.12.2022

štvrtok

1800- 0600

Popjak Pavol

0902 063 666

30.12.2022

piatok

1800- 0600

Popjak Pavol

0902 063 666

31.12.2022

sobota

0600- 0600

Popjak Pavol

0902 063 666

01.01.2023

nedeľa

0600- 0600

Hoffej František

0902 063 666

06.01.2023

piatok

0600- 0600

Popjak Pavol

0902 063 666

Zodpovedný:                                                                        Pasternak Jozef – 0910 420 040

 

  1. PARKOVACIA   SLUŽBA

Počas vianočných a novoročných sviatkov od 23.12.2022 do 09.01.2023 budú všetky parkoviská na území mesta  bez parkovacej služby.

 

  1. ROZPIS SLUŽIEB - Oddelenie správy športovo-rekreačných zariadení

Športová hala

Dátum

Deň

Činnosť

Služba

Kontakt

24.12.2022

sobota

Športová hala uzavretá

-

-

25.-26.12.2022

ned-pon

Vianočný futbalový turnaj

Kotora Július

0911 420 118

27.-30.12.2022

uto-pia

Tréningy podľa rozpisov

Kotora, Jantek

0911 420 118

31.12.22-1.1.23

sob-ned

Športová hala uzavretá

-

-

02.-03.01.2023

pon-uto

Tréningy podľa rozpisov

Kotora, Jantek

0911 420 118

04.01.2023

streda

Vystúpenie „Ander z Košíc“

-

-

05.01.2023

štvrtok

Tréningy podľa rozpisov

Kotora, Jantek

0911 420 118

06.01.2023

piatok

Futsalový turnaj

Jantek Jozef

0911 420 118

07.01.2023

sobota

Ligový zápas basketbal

Jantek Jozef

0911 420 118

08.01.2023

nedeľa

Ligový zápas basketbal

Futbalový turnaj

Jantek Jozef

0911 420 118

Zodpovedný:                                                Ing. Draganovský Stanislav – 0911 420 118

Zimný štadión

Vstupné: 1€, deti a mládež do 15 r. vstup zdarma

Dátum

Deň

Hodiny pre verejnosť

Strojník

Kontakt

23.12.2022

piatok

19:00 – 20:30

Július Forgáč, st.

0904 351 059

24.12.2022

sobota

zatvorené

Július Forgáč, st.

0904 351 059

25.12.2022

nedeľa

zatvorené

Ján Novotný

0911 720 613

26.12.2022

pondelok

13:30 – 15:00

Ján Novotný

0911 720 613

27.12.2022

utorok

13:30 – 15:00

Július Forgáč, st.

0904 351 059

28.12.2022

streda

13:30 – 15:00

Július Forgáč, st.

0904 351 059

29.12.2022

štvrtok

13:30 – 15:00

Ján Novotný

0911 720 613

30.12.2022

piatok

19:00 – 20:30

Ján Novotný

0911 720 613

31.12.2022

sobota

zatvorené

Július Forgáč, st.

0904 351 059

01.01.2023

nedeľa

13:30 – 15:00

Július Forgáč, st.

0904 351 059

02.01.2023

pondelok

13:30 – 15:00

Ján Novotný

0911 720 613

03.01.2023

utorok

13:30 – 15:00

Ján Novotný

0911 720 613

04.01.2023

streda

13:30 – 15:00

Július Forgáč, st.

0904 351 059

05.01.2023

štvrtok

13:30 – 15:00

Július Forgáč, st.

0904 351 059

06.01.2023

piatok

13:30 – 15:00

Ján Novotný

0911 720 613

07.01.2023

sobota

zatvorené

Ján Novotný

0911 720 613

08.01.2023

nedeľa

13:30 – 15:00

16:00 – 17:30

Július Forgáč, st.

0904 351 059

Zodpovedný:                                                                        Sokoli Patrik 0911 420 120

 

SLUŽBY POČAS VIANOČNÝCH  A NOVOROČNÝCH  SVIATKOV

Spoločnosť  BARDTERM, s.r.o., Bardejov počas vianočných a novoročných sviatkov v dňoch 24.12.2022 - 26.12.202231.12.2022 - 1.1.2023 bude mať stálu službu na Dispečingu spoločnosti č. tel. 472 2643, 0911 054 006.

Riešime iba nedostatky v dodávke tepla pre ÚK a TÚV týkajúce sa celého bloku a nie jednotlivých bytov.

Poruchy v jednotlivých bytoch je potrebné hlásiť svojmu správcovi.

Havarijna sluzba BARDBYT

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-12-19, 15:04  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám