Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Tento týždeň, ktorý sme práve odštartovali, zasadnú ďalšie dve komisie mestského zastupiteľstva.  Už dnes v pondelok (10. mája) sa zíde komisia bytová, sociálnej pomoci a zdravotníctva, ktorú zvolal jej predseda MUDr. Andrej Havrilla. Hlavným bodom  rokovania, ktoré sa uskutoční v malej zasadačke mestského úradu so začiatkom o 14. 30. hod., bude bytová problematika.

 

O dva dni neskôr (v stredu 12. mája) zasadne komisia spoločenských vecí a kultúry, ktorú zvolala predsedníčka komisie Mgr. Anna Petričová. Členovia komisie sa zídu v priestoroch  „posobášky“ (na prízemí v hlavnej budove mestského úradu). Okrem iných bodov sa budú venovať písomnej informácii o návrhoch na pridelenie príspevkov mesta v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 68/2005 o poskytovaní dotácií. Taktiež si vypočujú  ústnu informáciu o priebehu príprav na tohtoročné oslavy „Dňa mesta“ (Hry rytiera Rolanda), ktoré im poskytne vedúca oddelenia kultúry MsÚ Mária Gmitterová. Začiatok rokovania komisie je o 14. 30. hod.

 

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám