Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Mesto Bardejov, prostredníctvom oddelenia školstva a  športu a oddelenia kultúry, zorganizovalo hudobné dopoludnie pre žiakov tunajších základných škôl. Vojenská hudba Banská Bystrica, reprezentačné teleso ozbrojených síl SR, navštívila dňa 21.2.2023 Kino Žriedlo v Bardejovských Kúpeľoch, aby priblížila svoje pôsobenie netradičnej diváckej kulise.

Účastníkmi koncertu bolo vyše tristo ôsmakov tunajších základných škôl. Táto netradičná žánrová kombinácia, vojaci a orchestrálna hudba, príjemne prekvapila. Spočiatku rozpačité reakcie žiakov, očakávajúcich skôr monotónny koncert klasickej hudby, vystriedalo príjemné prekvapenie z plnohodnotného hudobného zážitku.

Toto hudobné teleso zabezpečuje hudobnú produkciu vojenských ceremoniálov podľa pravidiel diplomatického protokolu SR, v rámci vystúpení na verejnosti doma aj v zahraničí. Pod vedením dirigenta, kapitána Mgr. art. Jána Goliaša a  za sprievodného slova speváčky a moderátorky podujatia, Radky Križanovej, odznelo niekoľko skladieb a filmových melódií slovenských a svetových skladateľov.

Práve filmová hudba si našla cestu k detskému publiku. Odzneli ústredné piesne z filmov Piráti z Karibiku, Harry Potter, Pacho hybský zbojník, Rocky ale aj známe piesne Červené jabĺčko či Na čiernom koni od Jany Kirschner.

Pridanou hodnotou koncertu bola vzájomná interakcia medzi hudobníkmi a žiakmi. Predviedli sa známe aj menej známe hudobné nástroje a nechýbala pre Slovensko typická fujara. Vzťah k  hudbe a  kultúre všeobecne je potrebné budovať od detstva, krôčik po krôčiku. Množstvo podnetov, ktoré so sebou moderný svet prináša, si vyžaduje hľadať nové cestičky k detskému divákovi. Tento koncert bol pre prítomných žiakov nielen spestrením vyučovania, ale hádam aj impulzom k budovaniu si vlastnej kultúrnej identity. Spomínané kultúrne podujatie nie je prvou, ani poslednou plánovanou aktivitou, ktorú Mesto Bardejov vo vzťahu k svojim školám a žiakom podporilo a rado ich podporí aj v budúcnosti.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2023-03-06, 15:01  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám