Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Športová hala Mier v Bardejove patrila v nedeľu večer ženám, pedagógom i nepedagogickým zamestnancom, ale aj tancu, spevu a dobrej nálade: samospráva zorganizovala podujatie, ktoré malo ambíciu nielen pripomenúť si Medzinárodný deň žien, ale i blížiaci sa Deň učiteľov, ktorý pripadá na narodeniny „učiteľa národov“ J.A. Komenského.

Detský folklórny súbor Vienok, folklórny súbor Čerhovčan, ale najmä Ľudová hudba Stana Baláža dávali tušiť, že to bude naozaj nezabudnuteľný sviatočný večer so všetkým, čo k tomu patrí: a jedným dychom treba dodať, že aj bol...Plné hľadisko ocenilo tak výkony tanečníkov a spevákov, ako aj potleskom privítalo päticu ocenených žien a dvanásť pedagogických i nepedagogických zamestnancov školstva. Nominácie predkladali Okresná organizácia Únie žien Slovenska (OO ÚŽS) a riaditelia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Využívajúc túto možnosť samospráva Bardejova ešte raz blahoželá všetkým ženám k ich medzinárodnému sviatku, ďakuje za všetku tú starostlivosť a nehu, ktorú naše ženy vkladajú do našich životov, a zároveň želá všetko dobré aj našim učiteľom: ich práca je poslaním, je hodná obdivu a úcty, pretože formuje a vzdeláva mladých ľudí, ktorí raz prevezmú naše povinnosti.
Ocenené ženy (nominácie OO ÚŽS): 

Mária HAJMACHEROVÁ, Terézia JANÍKOVÁ, Helena KAČMÁROVÁ, Anna KOSTUROVÁ, PaedDr. Emília POPJÁK PETKOVÁ

Ocenení pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci (nominácie riaditeľov škôl):

František PALŠA, Dis.art., Mgr. Mária PELÁKOVÁ, Mgr. Gabriela PALIGOVÁ, Mária LIPTÁKOVÁ, Ing. Judita KRAVCOVÁ, PaedDr. Ján LAZOR, Mgr. Valéria DZUBÁKOVÁ, Mgr. Iveta MAKAROVÁ, Viera SNAKOVÁ, Mgr. Natália BOMBOVÁ, Slávka GULOVÁ, Mgr. Ľudmila DRÁBOVÁ

Všetkým oceneným srdečne gratulujeme!

 

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2023-03-13, 14:36  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám