Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Projekt realizácie vodozádržných opatrení v prípade parkoviska na Družstevnej ulici (jeho prvá etapa) sa dostáva do finálnej fázy. Symbolicky dnes – na Zelený štvrtok – sa vysádzajú javory, ktoré sú jeho integrálnou súčasťou.

Niekoľko technických údajov o prvej etape: ide o nové pôdorysné usporiadanie časti jestvujúceho parkoviska pre osobné motorové vozidlá, výmenu jestvujúceho asfaltového povrchu za vsakovacie AS - TTE rošty, a doplnenie zelene. Plocha vodozádržného opatrenia parkoviska v prvej etape je 1535 m2, v druhej 930m2. Zatrávnený systém AS-TTE rošty – komory sú vyplnené pôdnym substrátom s trávnikom. Vsiaknutú a pretečenú vodu dokonale čistí mechanicky a biologicky od uhľovodíkov a ťažkých kovov. Podporuje dekompozíciu biologického odpadu. Umožňuje čiastočnú retenciu a prirodzenú výmenu vlhkosti a kyslíku medzi pôdou a ovzduším. Spevnený systém AS-TTE rošty – komory sú vyplnené betónovými blokmi. Umožňuje dažďovej vode rýchly vsak. Pri spevnenom systéme využitom pre parkovaciu plochu je do podsypu zahrnutá aj prímes sorbentu (napr. zeolitu) pre dokonalú filtráciu pretečenej vody, absorpciu ťažkých kovov a ropných látok.

Realizáciou oboch etáp vzniknú desiatky nových parkovacích miest, náklady na realizáciu prvej etapy predstavujú sumu vyše 253 tisíc euro, na druhú vyše 150 tisíc. Obdobnou technológiou sú realizované - alebo už zrealizované – aj parkoviská na Wolkerovej ulici.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2023-03-30, 13:37  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám