Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove  nariadil opatrením zabezpečiť celoplošnú jarnú reguláciu živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území mesta Bardejov v termíne od 17.04.2023 do 31.05. 2023 pre  Mesto Bardejov,

fyzické osoby – občanov, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby na území mesta Bardejov  za účelom predchádzaniu vzniku a šíreniu  prenosných ochorení.

Touto výzvou je uložená povinnosť zabezpečiť plnenie opatrenia podľa § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Príloha:

- RÚVZ: Preventívna celoplošná deratizácia na území mesta Bardejov- jar 2023

Zverejnil: Ing. Edita Mirdaliková, 2023-04-14, 12:15  edita.mirdalikova@bardejov.sk

 

Najblišie udalosti

12 máj 2024
17:00 - 21:00
DEŇ MATIEK

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám