Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

IhriskoUplynulý piatok bol v Bardejove doslova „nabitý“ viacerými kultúrno-spoločenskými podujatiami väčšieho alebo menšieho charakteru. Zameranie tohto informačného portálu však neumožňuje informovať o všetkých udalostiach, ktoré sa v Bardejove uskutočnia. Jednou z tých, ktoré si ale určite zaslúži pozornosť, bolo slávnostné otvorenie  multifunkčného ihriska v areáli Základnej školy a Materskej školy (ZŠ a MŠ) Pod Papierňou.

Kto by náhodou nevedel, kde je to v Bardejove „Pod Papierňou“, tak pre upresnenie je to názov ulice na Sídlisku Družba, ktoré sa  nachádza na juhozápadnom okraji mesta.

 

Otvorenie ihriska sa nieslo v slávnostnom duchu, pretože sa ňom okrem iných významných hostí zúčastnil aj predseda Národnej rady SR Pavol Paška, minister vnútra Róbert Kaliňák, ako aj viacerí poslanci Národnej rady SR. Plány organizátorov však výrazne pozmenilo počasie, keďže asi polhodinu pred otvorením (to bolo naplánované na 17. hod.) sa spustil na Bardejov vytrvalý dážď. A keďže dažďové kvapky neustávali, samotný program  na ihrisku sa musel zredukovať na prestrihnutie pásky a na zopár spoločných záberov s malými futbalistami, ktorým zrejme ani toto počasie  neprekážalo v ich zábave.

O koľko chudobnejší bol program otvorenia ihriska vonku, o to bohatšie, a svojím spôsobom aj neformálnejšie bolo následné stretnutie jeho účastníkov vo vestibule školy, kde sa okrem predstavovania a príhovorov hostí aj ochutnávalo z koláčov, spievalo a dokonca aj tancovalo.

Vráťme sa však k samotnému viacúčelovému ihrisku. Jeho výstavba bolo zrealizovaná na základe žiadosti Mesta Bardejov (to je zriaďovateľom ZŠ a MŠ na Družbe) o nenávratný finančný príspevok zo štátneho programu „Rozvoja športovej infraštruktúry a výstavba športových zariadení - Viacúčelové ihriská“.

Cieľom projektu bolo prispieť k zlepšeniu kvality života obyvateľov a podporiť rozvoj športu v tejto mestskej časti o nové viacúčelové ihrisko. Multifunkčné  športovisko tak poslúži pre aktívnejšie využívanie voľného času žiakov a detí v tejto lokalite napríklad aj tým, že bude verejne prístupné nielen v čase školského vyučovania, ale aj počas voľných dní koncom týždňa a prázdnin.

Nové ihrisko s umelým trávnatým povrchom s rozmermi 40x 20m je vhodné najmä pre kolektívne športy, akým je futbal, volejbal, hádzaná či tenis. Samotný projekt pozostával z dvoch osobitných stavieb. Spodnú stavbu predstavovali prípravné (zemné a podkladové) práce, ktoré si Mesto Bardejov zabezpečilo na vlastné náklady. Túto časť ihriska (na základe výsledkov výberového konania) realizovala  spoločnosť INVEST-GROUP, spol. s r.o. Bardejov. Po ukončení prvej etapy výstavby sa mohlo pristúpiť k vybudovaniu samotného športoviska, ktoré pozostávalo z  položenia umelého trávnika a jeho doplnkov (mantinely, bránky, tenisové a volejbalové stojany, čiarovanie). Vybudovanie vrchnej časti zabezpečila firma M. Cup, spol. s r. o. Bratislava. Náklady na výstavba ihriska, ktorá prebiehala v mesiacoch júl až október 2009,  dosiahli sumu 71 442, 91 eur, z toho 39 832, 70 eur tvorila dotácia. Ďalších 31 610, 21 eur  pokrylo Mesto Bardejov.

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám