Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V rámci stredajšieho kontrolného dňa primátora, ktorý bol zameraný na realizáciu investičných projektov financovaných o.i. aj zo zastupiteľstvom schváleného úveru Environfondu ( či už úplne, alebo čiastočne, finančnou spoluúčasťou samosprávy) bola pozornosť venovaná aj rekonštrukcii strechy na telocvični pri športovej hale a parkoviska na Družstevnej ulici, ktorého prvá etapa je takmer pred zavŕšením.

Oba „zelené“ projekty výrazne skvalitnia vplyv na životné prostredie: ako sme už boli spomínali skôr nové pôdorysné usporiadanie časti jestvujúceho parkoviska pre osobné motorové vozidlá, výmena jestvujúceho asfaltového povrchu za vsakovacie AS - TTE rošty a doplnenie vzrastlej zelene na parkovisku budú slúžiť obyvateľom aj návštevníkom mesta.

Stavebná úprava strechy na telocvični pozostáva z výmeny existujúcich vrstiev strešnej konštrukcie za novonavrhnuté, slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku. Existujúca strecha z hľadiska tepelnoizolačných vlastností totiž nespĺňa kritéria súčasných tepelnotechnických noriem. Všetky existujúce tepelnoizolačné a hydroizolačné vrstvy budú odstránené až po nosnú časť.

Demontované budú aj oplechovania atíka a oplechovanie žľabov. Nová strešná konštrukcia bude po realizácii spĺňať súčasné tepelnotechnické a hydroizolačné kritéria a zároveň zabezpečí zadržiavanie dažďových vôd, a následné spomalenie ich odtoku.

 

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2023-04-21, 10:09  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám