Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Mesto Bardejov, oddelenie kultúry upozorňuje na možnosť poskytnutia finančnej dotácie na kultúrnu činnosť podľa VZN č. 181/2019.

Podmienky poskytnutia finančnej dotácie sú uvedené podrobne v príslušnom VZN č. 181/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta uverejnenom na internetovej stránke Mesta Bardejov.

Dotáciu je možné poskytnúť právnickým osobám, vrátane tých, ktorých je mesto zakladateľom, fyzickým osobám, podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo, ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta.

Žiadosť je možné podať do 29.2.2024 /vrátane/ osobne alebo poštou na podateľni MsÚ
Radničné námestie č. 16 / prízemie/, Bardejov

Zverejnil: Ing. Michal Jurečko, 2024-02-06, 15:43, michal.jurecko@bardejov.sk

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám