Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Mesto Bardejov, Mestský úrad Bardejov prostredníctvom poverenej spoločnosti EKOBARD, a.s., Štefánikova č. 3751 – email: info@ekobardas.sk, tel. 0910 809 868 vychádza v ústrety občanom Mesta Bardejov a jeho priľahlých častí poskytnutím veľkoobjemových kontajnerov s kompostom. Veľkoobjemové kontajnery 30 m3 budú umiestňované od 18.03.2024 do 22.03.2024, v čase od 9:00 hod. do doby rozobratia kompostu

(v prípade, že doobeda bude rozobratý všetok kompost, Ekobard, a.s. opätovne dovezie nový kontajner s kompostom).

Zároveň žiadame občanov, aby dodržiavali tieto zásady:

a) Fyzická osoba pred odobratím kompostu sa musí preukázať poverenému pracovníkovi občianskym preukazom s trvalým pobytom na území mesta Bardejov, ktorý to uvedie do evidencie.

b) Maximálne množstvo pre osobu je 1 m3

c) Riadiť sa pokynmi povereného pracovníka a mestskej polície, aby nedochádzalo k prípadnému blokovaniu plynulosti cestnej premávky a porušovaniu verejného poriadku.  

  

Harmonogram rozmiestňovania veľkoobjemových kontajnerov s kompostom:

18.03.2024 – Pod Lipkou - voľná plocha pri moste

19.03.2024 – ul. Homolkova (voľná plocha križovatka ul. Homolkova a ul. Pod papierňou)

20.03.2024 – Bardejovská Zábava č. 13 (parkovisko oproti predajni kozubov)

21.03.2024 – Dlhá Lúka (pri novom moste)

22.03.2024 – Bardejovská Nová Ves  (otočisko MHD smer Andrejová)

 

Zverejnil: Milan Klimek, 2024-03-14, 09:40 milan.klimek@bardejov.sk

 

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám