Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Jedným z typických znakov občianskej spoločnosti je organizovanie rôznych dobrovoľníckych zbierok s humanitným poslaním.  Azda najznámejšou celoštátnou zbierkou, ktorá sa v tomto smere každoročne na Slovensku uskutočňuje, je „Deň narcisov“ na pomoc ľuďom s onkologickým ochorením. Okrem nej sa u nás koná aj viacero iných zbierok, ako napríklad Úsmev ako dar“, ktorej výťažok je venovaný na pomoc deťom z detských domovov.

V týchto dňoch prebieha v našej krajine ďalšia zbierka, ktorú pod názvom „Týždeň modrého gombíka“ pripravil Slovenský výbor UNICEF.

Detský fond Spoločnosti národov alebo skrátene UNICEF so sídlom v New Yorku v roku 1946 založila Organizácia spojených národov (OSN). Do roku 1953 sa organizácia nazývala United Nations International Children's Emergency Fund (skratka UNICEF), ktorú si zachovala dodnes aj napriek zmene  pôvodného názvu. Fond je to jedinou špecializovanou organizáciou Spojených národov  ktorá je zameraná na pomoc deťom. Zároveň je aj jedinou organizáciou v štruktúre OSN, ktorá nie je a nikdy nebola financovaná z interných zdrojov Spoločenstva, ani nemá vyčlenenú vlastnú  položku v rámci štátneho rozpočtu. UNICEF je financovaný z čisto dobrovoľných príspevkov jednotlivcov, firiem a ďalších podporovateľov. Získavať fondy na pomoc deťom pomáha organizácii aj množstvo dobrovoľníkov.

 

Cieľom „Týždňa modrého gombíka“ je získať čo najviac finančných prostriedkov na dopravu vakcín proti novorodeneckému tetanu v Laose, ktorými sa  zaočkujú tamojšie ženy s novorodencami. Slovenská republika prostredníctvom národnej pobočky UNICEF-u takto už druhý rok  podporuje medzinárodný projekt, ktorého cieľom je eliminovať novorodenecký tetanus. Toto smrteľné ochorenie sa však dá celkom ľahko eliminovať včasným a relatívne aj lacným očkovaním, kedy už za cenu 1 eura je možné do krajiny dopraviť dve očkovacie vakcíny.

Ako na svojej webovej stránke informuje slovenská pobočka UNICEF,  počas uplynulého roku sa na dopravu vakcín do tejto juhovýchodoázijskej krajiny vyzbieralo 217 132,94 eur. Za túto sumu bolo možné dopraviť celkovo 434 265 vakcín a ochrániť tak deti a matky pred touto zákernou chorobou. Celkovo je však potrebné dopraviť približne trikrát po 900 000 vakcín, aby bolo možné v Laose zaočkovať všetky ženy vo fertilnom veku a ochrániť ich novonarodené bábätká pred tetanom. Preto zbierka na pomoc v boji s novorodeneckým tetanom pre Laos pokračuje aj v roku 2010.

Počas tohto týždňa (od pondelka 17. do nedele 23. mája) by sa mali po našich uliciach pohybovať dobrovoľníci s pokladničkami a s vyobrazením symbolu zbierky, ktorí za akýkoľvek finančný príspevok ponúknu ako symbolickú odmenu modrý gombík. Prispieť do zbierky je možné aj zaslaním SMS správy na vybrané telefónne číslo mobilného operátora alebo priamym vložením čiastky na účet zbierky. (Bližšie informácie o zbierke nájdete na stránke www.unicef.sk.)

 

Inou zbierkou, ktorá sa konala tento týždeň bol „Krok so SM“. Za skratkou SM sa nachádza ďalšie zákerné ochorenie, ktoré sa nazýva skleróza multiplex. Jej nebezpečnosť spočíva ani nie tak v rýchlosti nástupu, ktorý je pomerne nenápadný a trvá dlhšiu dobu, ale najmä v jeho následkoch, ktoré sú závažné a zväčša nezvratné. Postihnutý človek postupne stráca svoju hybnosť a celkovú mobilitu. Príčinou je už uvedená Skleróza multiplex alebo roztrúsená mozgovomiechová skleróza (latinsky sclerosis multiplex). Ide o chronické autoimunitné ochorenie, pri ktorom ľudský imunitný systém napadá svoju vlastnú centrálnu nervovú sústavu (mozog a miechu) čím spôsobuje demyelinizáciu (rozpad myelínového obalu) nervových vlákien, ktoré spájajú bunky.  Choroba postihuje v prevažnej miere dospelých ľudí v aktívnom veku od 20 do 40 rokov. Týmto ochorením sú častejšie  postihnuté ženy než muži (približne v pomere 2:1). Jej prevalencia (výskyt) sa pohybuje v rozmedzí od 2 do 150 pacientov na 100 000 obyvateľov. Ako prvý toto ochorenie v roku 1868 popísal francúzsky neurológ Jean Martin Charcot.

Dlhodobým cieľom zbierky, ktorej symbolom je kvet slnečnice a ktorú organizuje občianske združenie Nádej je vytvoriť denné stredisko s kompletnou starostlivosťou pre pacientov s touto diagnózou. Ako uvádzajú na svojej internetovej stránke, rovnako by privítali vytvorenie bezplatnej telefonickej linky, a hádam najviac vytvorenie vhodných pracovných príležitostí v chránených dielňach. Ďalším cieľom združenia je rozšíriť jestvujúce stredisko o možnosť ubytovania a celodennej starostlivosti o pacientov s diagnózou SM, ktorí sú odkázaní na pomoc iných ľudí.

Z krátkodobých cieľov je to najmä organizovanie vzdelávacích stretnutí pacientov s odborníkmi v oblasti neurológie, psychológie, s právnikmi či sociálnymi pracovníkmi. V neposlednom rade je ich snahou aj informovať o tomto ochorení širokú verejnosť, a to aj prostredníctvom vytvorenia  celoslovenskej siete centier klubov Združenia SM a etablovania sa do Európskej a Svetovej platformy pacientských organizácií. Ako to pri takýchto ochoreniach býva, veľmi dôležitým (ak nie najdôležitejším) prvkom je schopnosť nepodľahnúť beznádeji, ale naopak zostať samými sebou.

Aj keď hlavným dňom zbierky bola táto streda (19. mája), podobne ako v prípade zbierky  na očkovanie laoských žien, prispieť na ňu je možné priamym vložením na účet združenia. (Podrobnejšie informácie nájdete na stránke: www. sclerosis-multiplex.sk.)

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám