Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Dňa 20.5.2024 sa konalo ďalšie zo série podujatí, zameraných na budovanie povedomia o národných a regionálnych dejinách mládeže, žiakov 9. ročníka ZŠ v pôsobnosti nášho mesta.

Tematický výlet po cintorínoch 1. svetovej vojny, ktorej 110. vypuknutie si v tomto roku pripomíname,  zorganizovalo Mesto Bardejov – odd. školstva v spolupráci s oblastnými výbormi SZPB v Bardejove a obci Stebník. Pre skupinu 50 žiakov a učiteľov základných škôl sa prehliadka začala v priestoroch vojenského cintorína z 1. sv. vojny v obci Stebník. Na pozvanie starostu obce, Slavomíra Mlynára, nás čakal aj vojenský historik, Mgr. Martin Drobňák, ktorý sa aktívne venuje mapovaniu cintorínov, ich obnovovaniu, či identifikácii padlých v danej oblasti. V rámci jeho výkladu sme sa dozvedeli veľa zaujímavých faktov o prvej svetovej vojne ako takej. Tento vojenský konflikt, do ktorého bolo v rámci Slovenska povolaných 400 000 vojakov, z toho 50 000 padlo a je pochovaných na cca 200 cintorínoch po Slovensku, je posledným vojenským konfliktom, v ktorom zahynulo viac vojakov ako civilistov. Zároveň je prvým, v ktorom sa začalo bojovať vo vzduchu, aj na mori. Ďalšou zaujímavosťou bolo, a tú sme mali možnosť vidieť na jednotlivých cintorínoch je, že vojaci boli pochovávaní v spoločných hroboch bez ohľadu na národnosť a štátnu príslušnosť. Ako Mgr. Martin Drobňák poznamenal, išlo o dôkaz akejsi ľudskosti zo strany čelných predstaviteľov znepriatelených štátov, ktorí nehľadiac na spojenca či nepriateľa vzdali úctu padlým tým, že ich dôstojne pochovali.

O vojenský cintorín v Stebníku, ktorý sme navštívili ako prvý, sa starajú členovia SZPB obce a nielen, že ho neustále udržiavajú, ale aj usporadúvajú pietne spomienkové stretnutia. Na cintoríne sa každoročne stretávajú na Sviatok všetkých svätých 1.11. ale aj 11.11. o 11:00 hod., teda v čase ukončenia 1. svetovej vojny. Je tu pochovaných 198 rakúskych a ruských vojakov, z ktorých sú známe mená len 11 z nich.

Z tohto pietneho miesta sme sa presunuli do obce Nižná Polianka. V priestoroch obecného úradu je už 10 rokov vytvorená expozícia 1. svetovej vojny s dôrazom na regionálne dejiny. Autorom expozície je Mgr. Martin Drobňák, ktorý úzko spolupracuje so starostom obce, Mgr. Jánom Cundrom. Okrem odborného výkladu si mohli žiaci prezrieť artefakty z 1. sv. vojny, ako uniformy, zbrane, ale aj predmety bežného života.

Ďalším v poradí bol cintorín v obci Smilno. Aj ten prešiel v roku 2023 celkovou obnovou a je na ňom pochovaných 127 neznámych vojakov v 88 jednotlivých a 13 spoločných hroboch. Prehliadku cintorínov sme ukončili pri pamätníku Českej družiny v obci Zborov, ktorý vznikol na pamiatku vstupu družiny na územie Československa v roku 1915 a taktiež bol v nedávnej dobe obnovený.

V dôsledku druhej svetovej vojny upadli tieto a ďalšie cintoríny do zabudnutia, niektoré zanikli úplne. S ich postupnou obnovou sa začalo v 90. rokoch a podiel na tom má Ministerstvo vnútra, pod ktoré patria, ale aj obce a dobrovoľníci. Najmä vďaka snahe samotných obcí a dobrovoľníckej činnosti  sa na severovýchode Slovenska podarilo obnoviť niekoľko desiatok vojnových cintorínov.

Touto exkurziou a prítomnosťou na jednotlivých cintorínoch si žiaci uvedomili, že aj zdanlivo dávna história ostáva večne živou, lebo všetci títo vojaci padli za najdôležitejšiu hodnotu, za život budúcich generácií.

1 sv vojna

Zverejnil: Mgr. Alena Malegová, 2024-05-22, 15:20  alena.malegova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám