Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V malej zasadačke mestského úradu sa dnes (24. 5.) uskutoční zasadnutie komisie školstva, telesnej kultúry a športu mestského zastupiteľstva, ktorú zvolal jej predseda PaedDr. Anton Blajsko. Členovia komisia si na nej okrem iného vypočujú informáciu vedúceho oddelenia školstva a telesnej kultúry MsÚ Ing. Miroslava Bujdu o zápise žiakov do 1. ročníka základných škôl  pre nastávajúci školský rok 2010/2011,

ako aj správu o prijatých žiadostiach na poskytnutie dotácie na 2. polrok tohto roka v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 68/2005 o poskytovaní dotácií. Ďalšou informatívnou správou, ktorou sa bude komisia školstva a telesnej kultúry na dnešnom zasadnutí venovať, je správa o príprave a zabezpečení údržby škôl a školských zariadení počas letných prázdnin. Začiatok rokovania je o 14. hod..

 

S rovnakým začiatkom, avšak v iných priestoroch (na oddelení správy majetku mestského úradu, 2. poschodie, č. d. 30) sa dnes uskutoční aj zasadnutie komisie správy majetku mestského zastupiteľstva. V programe rokovania komisie, ktorú zvolal jej predseda Ing. Ján Motyka, bude najmä návrh nakladania s majetkom mesta a diskusia.

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám