Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Skolenie... tomu bolo venované školenie predsedov, podpredsedov a zapisovateľov okrskových komisií, ktoré sa v dopoludňajších hodinách uskutočnilo vo veľkej zasadačke Obvodného úradu v Bardejove. Dnešné školenie bolo určené zástupcom okrskových komisií, ktoré budú pôsobiť v samotnom meste Bardejov. Zajtra (v piatok) sa podobné školenie uskutoční aj pre predstaviteľov okrskových komisií z jednotlivých obcí bardejovského obvodu.

 

Na úvod všetkých privítal prednosta obvodného úradu Ing. Martin Choma, ktorý potom už odovzdal slovo JUDr. Galine Ščerbákovej, vedúcej odboru všeobecnej vnútornej správy Obvodného úradu v Bardejove. Keďže dnešné školenie bolo posledným pred začiatkom volieb (tie sa uskutočni v sobotu 12. júna), Dr. Ščerbáková sa  vo svojom vystúpení podrobne venovala „detlajnu“ (jednotlivým etapám) dňa volieb, ako aj samotnému volebného aktu, aby sa ten  uskutočnil správne v zmysle zákona.

 

Dr. Ščerbákovú v krátkosti doplnil Ing. Ivan Leščišin, vedúci oddelenia správy vnútorných vecí MsÚ v Bardejove, ktorý poukázal  na isté špecifické situácie,  ktoré môžu nastať pri uplatnení volebného práva občanov s voličským preukazom alebo u voličov bez trvalého domova.

Uzavretím volebných miestností (tie budú otvorené od 7. 00. hod. do 22. 00. hod.) sa voľby nekončia, práve naopak. Vtedy sa začína najnáročnejšia časť práce členov okrskových komisií, ktorá sa skladá z množstva čiastkových úkonov. Okrem samotného spočítania hlasov a a potvrdenia platnosti každého hlasovacieho lístka, je nemenej dôležitým zistenie konečných výsledkov, ktoré vo voľbách dosiahli jednotlivé politické strany vrátane tzv. preferenčných hlasov pre konkrétnych kandidátov. O tejto stránke spracovania tohtoročných parlamentných volieb poučila prítomných Ing. Anna Brehuvová, vedúca bardejovského kontaktného miesta, prešovského pracoviska Štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR) so sídlom v Bratislave. Okrem nej sa na školení zúčastnil aj Ing. Peter Kováč z prešovského pracoviska ŠÚ SR, ktorý je odborným gestorom za technickú stránku spracovania volieb pre Prešovský kraj.

Aj keď do začiatku volieb do Národnej rady SR zostáva ešte necelých 16 dní, prípravy  na ne bežia naplno, a zatiaľ aj bez problémov. Vzhľadom nato, že na organizovaní volieb  sa podieľa početný štáb ľudí, ktorí majú dlhoročné skúsenosti, možno predpokladať, že aj po týchto voľbách  skonštatujeme ich hladký a pokojný priebeh, bez rušivých alebo problematických javov.

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám