Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov prostredníctvom referátu prípravy a administrácie grantových projektov vypracovalo ďalší rozvojový projekt, ktorého zámerom je „Zvýšenie turistickej atraktívnosti mesta Bardejov prostredníctvom využitia nástrojov na jeho propagáciu v oblasti cestovného ruchu“. Náš projekt, ktorý bol podaný koncom uplynulého mesiaca, reaguje na výzvu Regionálneho operačného programu

v rámci prioritnej osi Posilnenia kultúrneho potenciálu a infraštruktúry cestovného ruchu s dôrazom na neinvestičné aktivity.

 

Cieľom bardejovského projektu je zvýšiť turistickú príťažlivosť (atraktívnosť) nášho mesta i celého regiónu prostredníctvom prípravy a zhotovenia nových propagačných materiálov vrátane využitia nových foriem propagácie. K takýmto formám patria jednak „klasické“ knižné publikácie, ale aj DVD-nosiče či sprievodcovské knihy (tzv. bedekre) o našich pamiatkach s vyzdvihnutím tých lokalít, ktoré  boli zaradené na zoznam Svetového dedičstva  UNESCO. Súčasťou projektu je doplnenie mestskej webovej stránky (www.bardejov.sk) o ďalšie textové a obrazové informácie, ako aj zhotovenie propagačného „paketu“ v podobe brožúry a skladačky. K ďalším aktivitám patrí  vydanie mapy s vyznačením cyklistických trás v bardejovskom regióne, vypracovanie analyticko-strategického dokumentu pre dotknuté partnerstvo, zhotovenie multimediálneho audiosprievodcu, a príprava workshopov o tejto problematike.

Celkové náklady na projekt, ktorý by mal odštartovať v septembri tohto roku (s dobou trvania jeden rok), sa počítajú  na 217 738, 25 eur, z toho 85% by mala vyfinancovať Európska únia, 10% Slovenská republika a 5% Mesto Bardejov. Požiadavka mesta o nenávratný finančný príspevok predstavuje 188 836, 25 eur. O tom či bude projekt schválený a v akej výške v najbližších týždňoch a mesiacoch rozhodnú orgány Prešovského samosprávneho kraja, na ktoré prenieslo časť svojich kompetencií Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja. (Ministerstvo výstavby je hlavným garantom realizácie Regionálneho operačného programu.) Na realizácii projektu by sa mali spolupartnersky (nefinančne) podieľať aj Turisticko-informačné kancelárie v Bardejove a Bardejovských Kúpeľoch a samosprávy  obcí  Hervartov, Mokroluh, Regetovka, Stebník, Zborov a Zlaté.

Najblišie udalosti

07 okt 2023
19:00 - 22:00
KLIMAKTÉRIUM 1
28 sep 2023
19:00 - 21:00
SILNÉ REČI - STAND UP
14 nov 2023
18:00 - 21:00
Na srdci mi hraj
07 sep 2023
08:00 - 17:00
Výstava Naiva Art Kult_ Srbsko

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám