Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

PovodenV príspevku „Silná búrka potrápila obyvateľov mesta i viacerých obcí nášho regiónu“ (bol zverejnený v uplynulý piatok), sme vás informovali o prietrži mračien, ktorá deň predtým zasiahla našu oblasť. Táto výdatná búrka spôsobila značné škody na verejnom i súkromnom majetku, takže bolo potrebné vyhlásiť na území mesta a viacerých obcí 3. povodňový stupeň - stav ohrozenia. Neprešiel ani týždeň a rovnakú situáciu, ba ešte horšiu máme opäť.

Na rozdiel od povodne z uplynulého štvrtka, tentokrát je postihnutá nielen väčšina okresu Bardejov, ale minimálne dve tretiny územia Slovenskej republiky, o susedných krajinách ani nehovoriac.

 

Ak by sme mali v stručnosti opísať situáciu aká je v týchto dňoch na území nášho mesta, najmä v okolí vodných tokov, kľudne by sme mohli ako cez „kopírak“ prepísať príspevok spred týždňa. S poľutovaním však musíme konštatovať, že aktuálny stav je podstatne horší, preto sa aspoň v krátkosti pokúsime zhrnúť s čím všetkým sa musí samospráva mesta, jeho obyvatelia  a ďalšie dotknuté subjekty od tohto utorka pasovať.

Postupne sa zlepšujúcu situáciu po minulotýždňových záplavách opätovne skomplikovali nové výdatné zrážky, ktoré v utorok poobede (1. júna) vyvrcholili niekoľkohodinovým mimoriadne intenzívnym veľkoplošným dažďom. K doterajším 12 obciam (vrátane mesta Bardejov), v ktorých bola ešte uplynulý štvrtok vyhlásený 3. povodňový stupeň, začali v utorok večer (od 21. 30. hod.) pribúdať ďalšie obce, najmä zo západnej časti nášho regiónu z blízkeho okolia mesta. Do 8. hod. v stredu ráno vyhlásilo 3. povodňový stupeň ďalších  19 dedín, takže celkové tento stupeň platí už v 31 obciach. (Situácia vo štvrtok poobede.)

Okrem predsedníčky obvodnej povodňovej komisie Márie Hankovskej, ktorá prijíma hlásenia a zároveň koordinuje zabezpečovacie a záchranné práce, plné ruky starosti mala (a stále má) aj mestská povodňová komisia, ktorú zvoláva primátor mesta Boris Hanuščak. Vzhľadom k zhoršujúcej sa povodňovej situácii v utorok poobede, primátor mesta zvolal na 20. hod. zasadnutie mestskej povodňovej komisie, na ktorej ho jednotliví členovia informovali o aktuálnej situácii v meste. Keďže dážď a hladiny vodných tokov naďalej stúpali, boli prijaté viaceré opatrenia. Jedným z najdôležitejším bolo okamžité napĺňanie vriec s pieskom, ktoré sa následne rozvážali do tých lokalít, v ktorých sa predpokladalo najväčšie ohrozenie prívalovou vodou. Týkalo sa to najmä miestnej časti Bardejovská Zábava, Mičkovej a ulice, Kutuzovovej ulice alebo ulice Pod Lipkou. Tieto vrecia  sa ukladali hlavne k vstupom do rodinných domov a garáží, keďže na tomto majetku vznikajú najväčšie škody občanom. Rovnako sa začali privážať nové dodávky lomového kameňa, ktorým sa mali spevniť najmä koryto Šibskej vody. Ako pred týždňom, tak aj teraz sa táto „riečka“ ukázala ako najproblémovejším vodným tokom, ktorý preteká cez mesto.

Keďže napriek týmto opatreniam sa situácia naďalej zhoršovala, dokonca hrozila evakuácia obyvateľov rodinných domov bývajúcich na ulici Pod Lipkou, o 23. 45 hod. primátor vyhlásil na území mesta mimoriadnu situáciu. (K rovnakému rozhodnutiu pristúpil prednosta Obvodného úradu v Bardejove Martin Choma, ktorý v stredu ráno s účinnosťou od 6. hod. vyhlásil mimoriadnu situáciu na území obvodu Bardejov. K tomuto kroku prispela najmä vážna situácia v obciach Kríže, Livov a Livovská Huta, kde voda zničila prístupovú komunikáciu do dedín.)

Pokiaľ ide o samotný Bardejov, podobná situácia ako v lokalite Pod Lipkou hrozila aj na Kutuzovovej ulici, kde len málo chýbalo, aby sa rozvodnená Topľa vyliala zo svojho koryta.   Pracovníci m. p. Bapos a niekoľko dobrovoľníkov z radov občanov počas celej noci pokračovali v plnení vriec s pieskom, ktorým chceli zabrániť zatopeniu rodinných domov či iných objektov. Očakávalo sa to najhoršie. Našťastie asi hodinu - dve po polnoci (v stredu 2. 6.)  hladiny vodných tokov kulminovali, takže napokon nebolo potrebné evakuovať nikoho. Okrem Bardejovskej Zábavy  a Kutuzovovej ulice, boli najviac postihnutými časťami mesta ulice Pod Lipkou, Mičkova, Postajok, miestna časť Mihaľov a  v menšej miere miestna časť Dlhá Lúka.

V stredu ráno o 7. 30. hod.  sa na mestskom úrade opäť zišla mestská povodňová komisia, na ktorú boli prizvaní aj zástupcovia ďalších zainteresovaných organizácií: hasičský zbor, mestská a štátna polícia, vodohospodári, predstavitelia mestských podnikov a spoločností, vodárenskej spoločnosti, správy ciest a podobne. Okrem prečisťovania tokov, odstraňovania prekážok v korytách, čerpania vody z rodinných domov a studní či odstraňovania nánosov z cestných komunikácií, (ktoré boli na viacerých úsekoch narušené), bolo potrebné urobiť v podstate tie isté opatrenia ako minulý týždeň. Za všetky ako príklad uvádzame  Východoslovenskú vodárenskú  spoločnosť, ktorá opäť zabezpečila zásobovanie obyvateľov  dotknutých ulíc pitnou vodou alebo Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove, ktorého pracovníci dodali poškodeným domácnostiam čistiace a hygienické prostriedky.

Ďalší vývoj situácie bude v prvom rade závisieť od počasia. Meteorológovia  predpovedajú ešte jeden deň zrážok, po ktorom by malo nastať niekoľkodňové obdobie slnečného, ale hlavne suchého počasia. Nuž uvidíme. Keď píšeme tieto riadky (štvrtok podvečer) vonku opäť výdatne prší....

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám