Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V zasadačke mestskej rady sa dnes (7. 6.) so začiatkom o 14. 30. hod. zíde Komisia bytová, sociálnej pomoci  a zdravotníctva Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Bardejove, ktorú zvolal jej predseda MUDr. Andrej Havrilla. Hlavným bodom rokovania komisie bude posúdenie poradovníka na prideľovanie nájomných bytov s nižším štandardom na ulici Poštárka.

V rovnakých priestoroch sa zajtra (8. 6.) zídu na svojom pravidelnom zasadnutí aj členovia komisie podnikateľských aktivít a regionálneho rozvoja MsZ, ktorú zvolal predseda Ing. Ján Pecuch. Okrem iného sa členovia komisie budú venovať zhodnoteniu svojej činnosti za prvý polrok 2010 a návrhu plánu zasadnutí a kontrolnej činnosti komisie v druhej polovici tohto roka. Komisia si taktiež vypočuje informatívnu, správu o realizácii investičných akcií za prvých šesť mesiacov tohto roka, ktoré zabezpečuje oddelenie podnikateľských činností Mestského úradu v Bardejove. Túto správu prednesie vedúci oddelenia Ing. Mikuláš Serečun. Začiatok rokovania je o 14. 00. hod


Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám