Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

ToplapoNapriek tomu, že v Bardejove i na väčšine územia Slovenska máme od soboty príjemné letné počasie, obyvatelia mesta, organizácie a podnikateľské subjekty, ktoré boli postihnuté  minulotýždňovými záplavami sa stále boria s ich následkami. Aj keď v rámci celého obvodu  bola mimoriadna situácia už odvolaná, v samotnom Bardejove však zostáva v platnosti.

Mestská povodňová komisia sa naďalej schádza na rokovaniach, ktoré sa konajú raz až dvakrát denne. Na týchto stretnutiach sa pravidelne vyhodnocujú najnovšie informácie o situácií v  postihnutých častiach mesta, nakoľko až teraz sa objavujú škody, ktoré krátko po záplavách nebolo vidieť. Najhoršie postihnutými časťami mesta je väčšina ulíc pri Šibskej vode (Bardejovská Zábava, Postajok, Gróner, Pod Lipkou) a potom celé územie pozdĺž rieky Tople.

 

Mestské organizácie v spolupráci s ďalšími zúčastnenými zložkami i občanmi pokračujú  v čistení ulíc, cestných komunikácií, kanálov a rigolov. Keďže mnohé domácnosti majú doteraz zaliate svoje obydlia, naďalej pokračuje odčerpávanie vody zo zaplavených domov, pivníc garáží či chát. Ako nový vážny problém, (ktorý však po skúsenostiach z iných regiónov bolo  možné očakávať) sa ukázali prvé zosuvy podmáčanej zeminy. Najväčšmi sa toto riziko ukazuje v Bardejovskej Zábave, na Gróneri, ale najmä na Postajku, kde dochádza nielen k ohrozeniu záhrad a miestnych komunikácií, ale už aj niektorých rodinných domov.

Rovnako pokračuje čistenie koryta Šibskej vody a Tople, z ktorých sa odstraňujú naplavené prekážky a strhnuté časti mostných telies a brehov. Rovnako sa pokračuje v navážaní lomového kameňa na spevnenie narušených brehov, ktorý by mal zabezpečiť ich ochranu v   prípade zopakovania povodňovej situácie. Aj to je jedným z dôvodov, prečo v Bardejove naďalej platí 3. povodňový stupeň. V tejto súvislosti samospráva mesta požiadala ministerstvo obrany o poskytnutie ťažkej techniky (pásmového rýpadla, bagra a buldozéra), ktorá by mala urýchliť a zefektívniť ďalší postup zabezpečovacích prác. Takisto boli o pomoc požiadané aj štátne hmotné rezervy, ktoré zabezpečujú dodávku jutových vriec s pieskom. Časť týchto vriec sa poskytne aj susedným obciam v povodí Tople a Šibskej vody.

Včera dopoludnia (utorok 8. júna) sa v zasadačke  mestskej rady zišla rozšírená mestská povodňová komisia, ktorú zvolal primátor mesta. Okrem riešenia praktických otázok, toto stretnutie malo aj trochu slávnostnejší charakter, keďže Boris Hanuščak využil prítomnosť zástupcov v podstate všetkých zúčastnených zložiek, ktoré sa v uplynulom týždni podieľali (a naďalej podieľajú) na odstraňovaní následkov povodní, aby sa im verejne poďakoval. Napriek tomu, že škody na verejnom i súkromnom majetku, ktoré sa naďalej zisťujú, určite dosiahnu miliónové sumy (len na samotnom majetku, ktoré je vo vlastníctve mesta sa odhadujú na vyše 2-milióny eur), v Bardejove vládne presvedčenie, že väčšinu týchto škôd sa s pomocou štátnych orgánov podarí odstrániť v čo najkratšom možnom čase.

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám