Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

jarmok_aktuality

Koncom augusta v dňoch 26. Až 29. augusta sa už tradične po 39. – krát uskutoční v historickom centre Bardejova známy Bardejovský jarmok.

Jeho príprava beží v plnom prúde. Po januárovom schválení technických a organizačných podmienok Mestskou radou sa rozbehli prípravné práce. Ustanovený organizačný výbor jarmoku, ktorého predsedom je Ing. Popjak Juraj, prednosta Mestského úradu  určil hlavné úlohy pre príslušné komisie výboru ako aj oddelenia Mestského úradu  a termíny ich plnenia.

 

Najväčší podiel na organizovaní tohto podujatia zabezpečuje samotný Mestský úrad. Oddelenie podnikateľských činností už v mesiaci február rozbehlo proces prihlasovania sa predajcov. V súčasnosti je prihlásených 551 predajcov, z čoho predaj spotrebného tovaru bude poskytovať 341 predajcov, občerstvenie bude v ponuke u 71 predajcov, zábavných zariadení je prihlásených 139.

Celková plocha, na ktorej bude prebiehať 39. ročník novodobého a 659. Ročník historického jarmoku je 9 980 m2. Táto bude rozdelená medzi jednotlivých predajcov podľa druhu poskytovaných služieb takto:

-          Stánky so spotrebným tovarom a potraviny – 3 120 m2

-          Stánky s občerstvením – 1 260 m2

-          Zábavné zariadenia -  5 600 m2

Zasadnutie organizačného výboru dňa 1.6.2010 konštatovalo, že stav príprav prebieha v súlade s organizačným poriadkom jarmoku a nie sú žiadne časové ani vecné sklzy. Je schválená uzávierka štátnej cesty č. I/77 v úseku ul. Dlhý rad a uzávierka ďalších ulíc – Jiráskova, Hviezdoslavova, Kľaštorská,  Rhodyho, nám. SNP, Mlynská, na ktorých sa toto významné obchodno – spoločenské podujatie bude konať.

Neodmysliteľnou  a takpovediac „ povinnou“ súčasťou jarmočných dní na sklonku leta v Bardejove je aj bohatý kultúrny program. O jeho prípravu a zabezpečenie sa stará oddelenie kultúry Mestského úradu. Tento začína prvým dňom jarmoku – 26.8. – otvorením tradičnej výstavy  záhradkárov, v ponuke budú vystúpenia  zahraničných skupín hobojistov z Nemecka, spevácky  súbor zo Slovinska. Uskutoční sa aj 12. Ročník rockového festivalu Bardrock – jarmok 2010.

V rámci sprievodných akcií jarmoku pripravuje sa tradičná výstava automobilov pred mestskou športovou halou, na ktorej by malo byť predstavených 37 automobilov.

Nebude chýbať Ulička remesiel s prezentáciou ľudovoumeleckých remesiel a ukážkou výroby.

Dňa 26. augusta/štvrtok/ sa dopoludňajších hodinách  otvorí výstava Bardkontakt 2010. Medzi vystavovateľmi sa okrem vystavovateľov zo Slovenska  objavia aj 2 firmy z Maďarska a 2 z Českej republiky.

Poobede o 16. hodine sa za účasti významných hostí, medzi ktorými by nemal chýbať ani prezident Slovenskej republiky oficiálne otvorí tohoročný 39. novodobý a 659. historický bardejovský jarmok.

Tešíme sa na Vašu návštevu

 

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám