Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

anketa_park_dlhy_radV súvislosti s prebiehajúcou rekonštrukciou parku na Dlhom rade, ktorá by mala byť ukončená na jeseň tohto roku vyhlasuje Mesto Bardejov anketu pre obyvateľov mesta, ktorej predmetom je návrh pomenovania tejto novej dominanty nášho mesta.

Po ukončení prvého kola, 17. októbra 2010,  budú vyhodnotené jednotlivé návrhy a následne bude vyhlásené druhé kolo, v ktorom sa bude hlasovať za jednotlivé názvy, ktoré predložia obyvatelia mesta.

Hlasovanie je možné prostredníctvom:

 

- Vyplnenia anketového lístka na stránke  www.bardejov.sk/mesto na pravej strane „Názov parku“

- odoslania e-mailu na adresu parkfontana@bardejov.sk v ktorom bude uvedený:
   - návrh názvu
   - či je navrhovateľ muž, alebo žena a vek
   - či je bydlisko navrhovateľa Bardejov, alebo iné

- prostredníctvom anketového lístka, ktorý je k dispozícii:
   - v podateľni mestského úradu
   - v Turisticko - informačnom centre na Radničnom námestí v Bardejove a v Bardejovských Kúpeľoch.

 O ďalších možnostiach hlasovania Vás budeme priebežne informovať v  Bardejovských novostiach, prostredníctvom webovej stránky mesta a v spravodajstve Bardejovskej televízie.

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám