Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

jarmok_2010_konf_mpc

Vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Bardejove sa dnes, t. j. 24. 8. 2010 od 9, 00 hod. začal už 18. ročník odbornej konferencie k problematike mestských pamiatkových centier, ktorá potrvá dva dni.

Hlavnou témou tohtoročnej konferencie je Sakrálna architektúra – ochrana a obnova a v troch okruhoch – problematika obnovy sakrálnej architektúry, obnova kláštorov a obnova zelene odznie celkom 31 odborných prednášok od zástupcov pamiatkových úradov, mestských úradov a projekčných organizácií.

Odborným garantom konferencie je Ing. arch. Beáta Polomová, PhD. z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Organizačným garantom konferencie je Mesto Bardejov a záštitu nad tohtoročnou konferenciou prevzal Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v Bratislave a Združenie historických miest a obcí Slovenskej republiky.

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám