Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

jarmok_2010_konf_mpc

Vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Bardejove sa dnes, t. j. 24. 8. 2010 od 9, 00 hod. začal už 18. ročník odbornej konferencie k problematike mestských pamiatkových centier, ktorá potrvá dva dni.

Hlavnou témou tohtoročnej konferencie je Sakrálna architektúra – ochrana a obnova a v troch okruhoch – problematika obnovy sakrálnej architektúry, obnova kláštorov a obnova zelene odznie celkom 31 odborných prednášok od zástupcov pamiatkových úradov, mestských úradov a projekčných organizácií.

Odborným garantom konferencie je Ing. arch. Beáta Polomová, PhD. z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Organizačným garantom konferencie je Mesto Bardejov a záštitu nad tohtoročnou konferenciou prevzal Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v Bratislave a Združenie historických miest a obcí Slovenskej republiky.

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám