Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

logo_sck

Slovenský červený kríž ako pomocná organizácia orgánov verejnej správy v humanitárnej oblasti reagoval na povodne, ktoré postihli Slovensko v mesiacoch máj a jún. Okrem materiálnej pomoci poskytovanej obyvateľom vyhlásil 8. júna 2010 verejnú finančnú zbierku, ktorá trvala do 31. 8. 2010.

 

Aj v našom regióne  Slovenský červený kríž  v  spolupráci s Mestom Bardejov  sa zapojil do pomoci občanom postihnutým povodňami. Z tejto verejnej finančnej zbierky bol nezávislou 7 – člennou komisiou zloženou zo zástupcov SČK, televíznych a rozhlasových médií a ZMOS-u pridelený finančný príspevok aj pre 9 žiadateľov  z nášho mesta v celkovej sume   3 548 €.  Tieto finančné prostriedky prispejú k zmierneniu ničivých následkov povodní.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám