Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

bnv_plotV priebehu posledného roka boli v Bardejovskej Novej Vsi zrealizované technické úpravy miestnej komunikácie spolu s výstavbou oplotenia futbalového štadióna, chodník pre peších spolu s verejným osvetlením a úprava komunikácie na ulici Priemyselnej v mieste križovatky s odbočením na ulicu Dubovú.

 

Lokalita okolo futbalového štadióna v Bardejovskej Novej Vsi bola predtým bez verejného osvetlenia, chodníka a s chátrajúcim oplotením. Účelom investície mesta bolo zabezpečiť lepší prístup do danej lokality občanom a najmä fanúšikom futbalu a prispieť k bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pred štadiónom.

Výsledkom realizovaných prác je celkové skultúrnenie areálu futbalového štadióna vrátane jeho okolia a jeho architektonické zhodnotenie.

 

Jednou z prioritných potrieb mesta Bardejov a Bardejovskej Novej Vsi ako jeho mestskej časti je dobudovanie cestnej infraštruktúry a verejného osvetlenia a  ich vzájomného prepojenia s komunikáciou pre peších a cyklistov.

 

Vzhľadom na častý pohyb chodcov a cyklistov v dopravne zaťaženom úseku cesty III. triedy č. 5565 medzi Bardejovom a Bardejovskou Novou Vsou je ohrozená bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, nakoľko tam nie je žiaden pruh pre chodcov a cyklistov.

 

Pre zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov mesto dalo spracovať projektovú dokumentáciu, podľa ktorej sa pešia doprava oddelí od vozovky a vľavo pozdĺž cesty III. triedy č. 5565 sa zriadi chodník pre peších a cyklistov s vodorovným dopravným značením. Súčasťou investície bude aj nové odvodnenie vozovky namiesto prekrytej priekopy. Je predpoklad, že po dobudovaní „Priemyselného parku Bardejov – Sever“ sa intenzita pohybu chodcov a cyklistov v tejto lokalite ešte viac zvýši.

 

Celková plánovaná dĺžka chodníka je takmer 1,5 km a šírka 3m. Povrch chodníka bude z asfaltobetónu o hrúbke 50 mm. Cestná kanalizácia bude mať dĺžku 406 m. Súčasťou chodníka bude aj oporný múr naľavo s premenlivou výškou v závislosti od konfigurácie terénu.

 

V súčasnosti sa realizuje úsek chodníka o dĺžke 418 m v Bardejovskej Novej Vsi, časť ul. Giraltovská s rozpočtovým nákladom takmer 143 tis. €. Zvyšná časť chodníka o dĺžke 1 076 m pri priemyselnej zóne s rozpočtovým nákladom 313 500 € bude zrealizovaná v závislosti od finančných možností rozpočtu mesta.

 

V súvislosti s chystanou výstavbou chodníka medzi Bardejovom a Bardejovskou Novou Vsou sa začala realizácia verejného osvetlenia formou 55 kusov stožiarov vo výške 10 m od terénu. Investícia do verejného osvetlenia spolu s už realizovanou investíciou do okolia futbalového štadióna má rozpočtový náklad viac ako 328 tis. € a jej ukončenie ja naplánované do konca roka 2010.

 

V roku 2010 boli v Bardejovskej Novej Vsi realizované investície do skvalitnenia infraštruktúry a to formou živičných úprav miestnych komunikácií na ul. M. Vileca a Čerešňovej (máj 2010).  V septembri 2010 budú realizované živičné úpravy ulíc Pri štadióne a Jabloňovej. V súčasnej dobe prebieha rekonštrukcia oplotenia, dobudovanie peších komunikácií a rozšírenie verejného osvetlenia na cintoríne v Bardejovskej Novej Vsi s predpokladaným ukončením v októbri 2010.  

Najblišie udalosti

12 máj 2024
17:00 - 21:00
DEŇ MATIEK

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám