Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

otvorenie_fontany     Pokračovanie obnovy mestskej pamiatkovej rezervácie v našom meste postúpilo do ďalšej etapy, ktorou je rekonštrukcia infraštruktúry . V  roku 2009 po niekoľkoročnej príprave a zabezpečení financovania sa rozbehli stavebné práce na jednom z najvýznamnejších projektov v tejto oblasti a to rekonštrukcii parku na ul. Dlhý rad . Dominantou riešenia tohto projektu je aj rekonštrukcia pôvodnej fontány. Uplynul týždeň bol v znamení ukončenia rekonštrukčných prác a spustenia skúšobnej prevádzky.
    Skúšobná prevádzka fontány sa začala v stredu 20.10.2010 odskúšavaním jednotlivých elektrických okruhov čerpadiel, osvetlenia, ozvučenia ako aj  napájacích a riadiacich systémov fontány. V poobedňajších hodinách sa začalo napúšťanie bazénu fontány, čím sa vytvorili podmienky na samotné odskúšanie fontány s vodou, ktoré sa uskutočnilo na druhý deň v raňajších hodinách. Skúšky pokračovali celý deň nastavovaním jednotlivých trysiek, svietidiel ako aj ozvučenia

Samotnú fontánu tvorí 206 trysiek, ktoré obsluhuje 24 čerpadiel, 101 RGD svietidiel (LED diódy) a je ozvučená 8 (ôsmimi) reproduktormi. Fontána je plne automatizovaná a je riadená a kontrolovaná cez PC. Riadiace PC riadi chod čerpadiel, osvetlenia a ozvučenia fontány podľa nastavených scén a analyzovania hudby.

 

Záverečná, generálna skúška prebehla vo štvrtok 21.10.2010 od 19.00 - do 21.00 hod., kedy sa odskúšali všetky zariadenia fontány za plnej prevádzky s osvetlením a ozvučením. Na ďalší deň sa ešte dolaďovali niektoré prvky fontány týkajúce sa hlavne činnosti trysiek a osvetlenia.

 

Samotná riadna skúšobná prevádzka fontány sa začala zapnutím ovládania fontány v piatok večer po slávnostnom otvorení fontány a obnoveného parku.

 

Momentálne je fontána v skúšobnej prevádzke v určitom nastavenom režime, pričom od

14.00 hod. po 18.00 hod. sa automaticky spustí každú hodinu zhruba 5 minútový program, kedy sú v činnosti trysky a hudba. Od 18.00 hod. fontána prechádza do iného prevádzkového režimu, keď každú polhodinu sa spustí fontána kompletne aj s hudbou a osvetlením. Tento režim funguje do 21.00 hod. Skúšobná prevádzka bude bežať v tomto režime do 2.11.2010, pričom je možné zmeniť jej prevádzkový režim podľa požiadaviek cez riadiace PC.

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám