Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skd_b_stiavnica_ V dňoch 12. až 14. októbra sa konal pracovný seminár „Monitoring a manažment svetového kultúrneho dedičstva“ , ktorý  usporiadal Pamiatkový úrad SR  . Pracovné stretnutie sa uskutočnilo v Banskej Štiavnici. Za mesto Bardejov ako jednu z lokalít Svetového kultúrneho dedičstva zastupoval Ing. Popjak Juraj, prednosta MsÚ a Ing. Mačejovský Jozef, zástupca vedúceho oddelenia  ŽP .

Uvedené pracovné stretnutie zástupcov Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR, pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov, zástupcov ostatných lokalít SKD na Slovensku sa konalo za účasti aj experta  ICOMOSu p. Giora Solara a organizácií, ktoré sa profesionálne zaoberajú spracovaním monitorovacích procesov a  plánov riadenia lokalít .Bolo to ďalšie   pokračovanie  etapy  2-ročného cyklu monitoringu lokalít zapísaných na Zoznam svetového dedičstva.

Program trojdňového seminára bol bohatý : zabezpečenie adekvátneho riadenia lokalít SKD, informácia o podpore lokalít SKD z grantového systému MK SR, monitoring svetového kultúrneho dedičstva SR

Osobitne bolo prezentované spracovanie správ o stave zachovania pamiatkových hodnôt území svetového kultúrneho dedičstva v Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia , historické jadro mesta Bardejov ,rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec  a  drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka .

Pán Giora Solar  predniesol prednášku spojenú s praktickými poznatkami pri posudzovaní Manažment plánov  lokalít svetového kultúrneho dedičstva vo svete, princípy a ciele spracovania

Účastníci  seminára  prijali závery, ktoré by mali prispieť k riešeniu niektoré zásadné  problémy v oblasti starostlivosti o lokality Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO  na Slovensku.

Závery:

1.   Iniciovať prostredníctvom medzirezortnej komisie pre lokality svetového

kultúrneho dedičstva

· vytvorenie mechanizmu riadenia lokalít svetového kultúrneho dedičstva

(ďalej len SKD),

· riešenie pozície a spôsobu financovania manažérov lokalít SKD

· riešenie postavenia manažment plánu lokalít SKD v právnom systéme

2.  Pri spracovaní manažment plánov sa sústrediť na to, aby obsahovali konkrétny

akčný plán so stanovením priorít a definovaním krátkodobých, strednodobých

a dlhodobých cieľov

3.  Do pripravovaných manažment plánov zakomponovať mechanizmus, ktorý

v budúcnosti umožní spätné prehodnotenie a doplnenie manažment plánu,

v pravidelných intervaloch, napr. 5 rokov

4.  Zlepšiť komunikáciu medzi grantovým systémom MK SR „Obnovme si svoj

dom“ a krajskými pamiatkovými úradmi pri poskytovaní finančných

prostriedkov, perspektívne zaradiť sledovanie financovania jednotlivých

národných kultúrnych pamiatok z tohto zdroja do pasportizačných kariet

monitoringu SKD

5. Hľadať riešenie pre podporu pravidelného vzdelávania manažérov lokalít SKD

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám