Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

pam_rok_2009_1Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo v tomto roku po piatykrát súťaž „Kultúrna pamiatka roka“. V súťaži boli nominované tieto projekty: v kategórii obnova a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky to boli Sobášny palác v Bytči, Karner Sv. Michala v Trenčíne, Stĺp lampový – Wetterkreuz v Kremnici, Krypta H. M. Havloviča pri kostole sv.  Juraja v Pruskom, Meštiansky dom na ul. Š. Višňovského 3 v Banskej Štiavnici, Parný kúpeľ v Kúpeľoch Sklené Teplice a Grotta s vyhliadkovou vežou v historickom parku J. B. Magina v areáli kaštieľa  v Dubnici nad Váhom,  v kategórii obnova pamiatkového územia mestské opevnenie - parkánový múr v Bardejove. Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky paláca Pálffyovcov v obci Nový Život, časť Tonkovce .

 

 

 V dvorane budovy ministerstva  kultúry a cestovného ruchu SR  28.10.2010 odovzdal minister  Daniel Krajcer   ceny súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix štyrom oceneným pamiatkam. Partnermi súťaže sú  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. a Nadácia SPP a Združenie historických miest a obcí Slovenskej republiky. Do súťaže bolo nominovaných 13 prihlásených súťažných projektov. Za Mesto Bardejov sa slávnostného odovzdávania cien zúčastnil prednosta Mestského úradu Juraj Popjak.

Naše mesto po úspechu v tejto súťaži, kedy získalo cenu Kultúrna pamiatka roka 2007 za rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky Radnica zaznamenalo ďalší čiastočný úspech v podobe  nominácie v kategórii obnova pamiatkového územia – mestské opevnenie – parkánový múr v Bardejove.
V utorok 12. októbra 2010 odborná porota ukončila svoju činnosť a súťaž vyhodnotila. V súťažnej kategórii „obnova a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky“ boli udelené trom projektom tituly Kultúrna pamiatka roka, ktoré získali bez uvedenia poradia: za komplexnú obnovu a reštaurovanie mobiliáru dreveného artikulárneho kostola v Hronseku, za reštaurovanie svätyne rímskokatolíckeho kostola sv. Štefana kráľa v Žiline, za komplexnú obnovu a reštaurovanie kaplnka sv. Jána Almužníka v katedrále sv. Martina v Bratislave a v súťažnej kategórii obnova pamiatkového územia bol udelený titul Kultúrna pamiatka roka Mestu Skalica za obnovu a revitalizáciu verejných priestranstiev pamiatkovej zóny.
Poslaním súťaže je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky.
Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže Kultúrna pamiatka roka je ministerstvo kultúry a cestovného ruchu. Ministerstvo pri organizovaní súťaže spolupracuje s vedeckými a odbornými inštitúciami z oblasti ochrany pamiatkového fondu a s partnermi súťaže.
Cieľom súťaže z hľadiska prínosu pre ochranu pamiatkových hodnôt je oceniť prípravu a realizáciu obnovy/reštaurovania kultúrnych pamiatok, ale aj prípravu a realizáciu obnovy historického prostredia na území pamiatkových zón a pamiatkových rezervácií .
Výsledky súťaže sa vyhlasujú v októbri príslušného kalendárneho roka, pri príležitosti výročia založenia prvej špecializovanej štátnej inštitúcie na ochranu pamiatkového fondu na území Slovenska v podmienkach prvej Československej republiky. 


 

pam_rok_2009_2 pam_rok_2009_3

 

 

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám