Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
spp_svidgas_bj

Pre zlepšenie služieb pre svojich zákazníkov v regióne Bardejov a okolie zriadil SPP, a. s. kontaktné miesto pod názvom INFOCENTRUM SPP.

Infocentrum SPP vzniklo v spolupráci s Aliančným partnerom SPP – spoločnosťou Viesmann, s. r. o. a jej obchodného partnera Svidgas, s. r. o., ktoré má sídlo v priestoroch Viessmann kompetenčného centra na adrese: Svidgas, s. r. o., Hviezdoslavova 1, Bardejov, www.svidgas.sk.

 

Okrem iných informácií, ktoré budú poskytované v Infocentre SPP  budú môcť zákazníci prostredníctvom formulárov uskutočniť aj:

- zmenu zmluvných podmienok v rámci svojej zmluvy o dodávke zemného plynu, napr. zmenu priezviska, korešpondenčnej adresy, spôsobu platby, výšky preddavkových platieb, čísla účtu, dohodnutého druhu tarify

- tiež je možné požiadať o ukončenie odberu zemného plynu s demontážou meradla, prerušenie/obnovenie odberu (pri rekonštrukcii odberného plynového zariadenia) a o preskúšanie meradla.

Ak potrebujete radu, alebo vybaviť iné záležitosti, informácie nájdete na www.spp.sk, alebo kontaktujte zákaznícku linku SPP 0850 111 363, príp. e-mail: zakaznickalinka@spp.sk.

Zdroj: SPP, a. s.

Najblišie udalosti

06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2022
19:00 - 21:00
KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

interreg

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám