Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

suburbium

Minulý týždeň vo štvrtok 2. decembra 2010 sa  uskutočnilo ďalšie zo série pracovných rokovaní k problematike židovského suburbia v Bardejove. Tak ako sme už informovali verejnosť, Mesto Bardejov prostredníctvom Mestského úradu začalo aktívne realizovať ďalšie opatrenia na vyriešenie neuspokojivého stavu tejto významnej pamiatky, ktorá je súčasťou zápisu historického jadra mesta do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

I  keď zodpovednosť za plnenie povinností pri ochrane a zachovaní kultúrneho dedičstva v zmysle medzinárodného Dohovoru o ochrane kultúrneho dedičstva a legislatívy Slovenskej republiky je  predovšetkým na vlastníkovi pamiatky,  Mesto Bardejov pristúpilo k úlohe prevziať iniciatívu pri riadení tohto zložitého problému.

 

Pracovné rokovanie, ktoré sa uskutočnilo je naplňovaním tejto úlohy.

Prednosta Mestského úradu v Bardejove  za účasti členov pracovného tímu Mestského úradu v Bardejov pre riešenie tejto úlohy uskutočnil pracovné stretnutie s projektantom rekonštrukcie areálu suburbia Ing. arch. Jánom Krchom, ktorý je spracovateľom projektovej  dokumentácie.

Predmetom rokovania bolo aj  prerokovanie  budúceho funkčného využitia areálu suburbia podľa pripravovanej projektovej dokumentácie a  ktoré má zabezpečiť zachovanie  autenticity a pamiatkovej hodnoty tejto kultúrnej pamiatky. Dôležitým prvkom tejto etapy prípravy obnovy je zosúladiť projektované funkcie s reálnou potrebou budúceho prevádzkovateľa areálu pamiatky a podmienkami orgánov pamiatkovej starostlivosti.

Súčasťou programu rokovania bolo zosúladenie projektového zámeru s podmienkami, ktoré si bude  vyžadovať príslušný grantový program, z ktorého sa bude financovať celá rekonštrukcia.

 

suburb_in_1 suburb_in_2 suburb_in_3

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám