Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Aktuálny počet obyvateľov mesta Bardejov k 31.12.2010 bol  33 020 obyvateľov, čo znamenalo pokles obyvateľov oproti roku 2009 o 70 obyvateľov. Tento mierny pokles bol najmä ako dôsledok migrácie obyvateľstva a mierne zníženej pôrodnosti.

Narodilo sa  306 detí s trvalým pobytom v meste Bardejov, z toho 166 chlapcov a 140 dievčat. Oproti roku 2009 sa pôrodnosť zvýšila o 3 deti. Medzi najobľúbenejšie mená, ktoré dávali rodičia svojim deťom v roku 2010 boli u chlapcov: Samuel, Timotej, Tobias a u dievčat: Nina, Nela, Liliana.

 

Počet uzavretých manželstiev Matričný obvod Bardejov  za rok 2010  oproti roku 2009  vzrástol o 12. Zosobášilo sa celkovo 254 párov. Pomer cirkevných sobášov oproti úradným sobášom sa  nezmenil, cirkevných bolo 196, úradných 58 (nárast oproti roku 2009 o 11 sobášov).

16 sobášov uzatvorili obyvatelia mesta Bardejov s príslušníkmi iných štátov. Najčastejšie išlo o cudzincov z krajín SRN, Česká republika, Francúzska republika, Poľská republika, Maďarská republika, Španielske kráľovstvo, Talianska republika.

Niektorí Bardejovčania si svojich životných partnerov našli aj v Turecku, Guatemale, a Juhoafrickej republike.

Matrikou bol zaznamenaný aj pokles úmrtnosti obyvateľov mesta Bardejov, konkrétne v roku 2010 zomrelo o 1 obyvateľa menej  ako v roku 2009. Celkový počet úmrtí v meste  Bardejov bol 237 osôb, z toho 138 mužov a 99 žien.

Najblišie udalosti

02 jún 2023
08:00 - 21:00
1.ročník Medového festivalu
01 jún 2023
08:00 - 17:00
MDD
14 máj 2023
15:30 - 19:00
Deň matiek
12 máj 2023
15:30 - 22:00
Pivný fest, hokejový festival

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám