Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

V 6. kalendárnom týždni došlo k opätovnému nárastu  počtu ochorení na akútne respiračné ochorenia a  chrípku v porovnaní s minulým týždňom. Celkovo bolo z  ambulancii praktických lekárov pre deti, dorast a dospelých hlásených 2851 akútnych respiračných ochorení s chorobnosťou 3706,3 /100 000 obyvateľov,  čo je nárast takmer o 300 ochorení v porovnaní s uplynulým týždňom. Z uvedeného počtu bolo 973  ochorení na chrípku, alebo chrípke podobné ochorenie, s chorobnosťou  1264,9/100 000 obyvateľov.

 

Najviac chorých bolo vo vekovej skupine  20 - 59 ročných (815) a 6 – 14 ročných  (677). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 293 osôb, čo je takmer dvojnásobne viac ako v uplynulom týždni. Najčastejšou komplikáciou boli sinusitídy (226), menej otitídy (62) a pneumónie (5).

V tomto kalendárnom týždni bolo z dôvodu zvýšenej chorobnosti na akútne respiračné ochorenia a chrípku hlásené prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v týchto školských a  predškolských zariadeniach  okresu Bardejov:

 1. MŠ Raslavice
 2. MŠ Tročany
 3. MŠ Bardejov, Pod papierňou
 4. MŠ Malcov
 5. MŠ Kučín
 6. MŠ Zborov
 7. MŠ Koprivnica
 8. MŠ Komárov
 9. MŠ Lascov
 10. ZŠ  Zborov
 11. SZŠ Zborov
 12. ZŠ Koprivnica
 13. ZŠ Bardejov, Pod papierňou

 

Naďalej platí zákaz návštev pre lôžkové oddelenia NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, domy dôchodcov a  sociálnych služieb okresu Bardejov.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2010/2011 sme v okrese Bardejov zaznamenali 8 prípadov ťažkých akútnych respiračných ochorení s pneumóniou, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu.

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám