Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Oproti minulému kalendárnemu týždňu, kedy v prešovskom kraji boli školské prázdniny, došlo v tomto 10. kalendárnom týždni k miernemu nárastu  počtu ochorení na akútne respiračné ochorenia a chrípku v našom okrese. Celkovo bolo z ambulancii praktických lekárov pre deti, dorast a dospelých hlásených 1501 akútnych respiračných ochorení s chorobnosťou 1951,3 / 100 000 obyvateľov.  Z uvedeného počtu bolo  430  ochorení na chrípku, alebo chrípke podobné ochorenie, s chorobnosťou  559 / 100 000 obyvateľov.

Najviac chorých bolo vo vekovej skupine  20 - 59 ročných (492) a  0 – 5 ročných  (304). Počet komplikácii ochorení sa taktiež mierne zvýšil oproti minulému týždňu na 110. Najčastejšou komplikáciou boli sinusitídy (93) a  otitídy (17).

 Od začiatku chrípkovej sezóny 2010/2011 sme v okrese Bardejov zaznamenali 11 prípadov ťažkých akútnych respiračných ochorení s pneumóniou, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu a  2 prípady chrípky s miernym priebehom, kde bol laboratórne potvrdený vírus chrípky AH1N1/2009.

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám