Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Oproti minulému kalendárnemu týždňu,  došlo v tomto 11. kalendárnom týždni k miernemu poklesu  počtu ochorení na akútne respiračné ochorenia a chrípku v našom okrese. Celkovo bolo z ambulancii praktických lekárov pre deti, dorast a dospelých hlásených 1355 akútnych respiračných ochorení s chorobnosťou 1761,5/100 000 obyvateľov.  Z uvedeného počtu bolo  281  ochorení na chrípku, alebo chrípke podobné ochorenie, s chorobnosťou  365,3/100 000 obyvateľov.

Najviac chorých bolo vo vekovej skupine  20 - 59 ročných (483) a  6 – 14 ročných  (253). Počet komplikácii ochorení sa tiež mierne znížil oproti minulému týždňu na 86. Najčastejšou komplikáciou boli sinusitídy (67),  otitídy (18) a pneumónia (1).

V tomto kalendárnom týždni bolo z dôvodu zvýšenej chorobnosti na akútne respiračné ochorenia a chrípku hlásené prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v týchto   zariadeniach a v uvedených termínoch:

1. ZŠ Janovce  (56,5 % chorých) – 15.3.-18.3.2011

2. MŠ Janovce (35,29% chorých)-  18.3.2011

 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2010/2011 sme v okrese Bardejov zaznamenali 11 prípadov ťažkých akútnych respiračných ochorení s pneumóniou, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu a  2 prípady chrípky s miernym priebehom. Celkom evidujeme 4 prípady ochorenia s laboratórne potvrdeným vírusom chrípky AH1N1/2009 a 2 prípady ochorenia kde bol potvrdený vírus sezónnej chrípky zo skupiny A.

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám