Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Dňa 24. 3. 2011 sa zišli členovia Mestskej rady v Bardejove na svojom druhom zasadnutí v tomto volebnom období.

Zaoberali sa návrhom nájmu nehnuteľného majetku mesta, nakladaním s majetkom mesta, správou o činnosti Mestskej polície za rok 2010, správou o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2010 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru.

Medzi ďalšie body rokovania patrili aj informatívna správa o príprave na letnú turistickú sezónu 2011 a o príprave na letnú údržbu mesta , technicko – organizačné zabezpečenie 40. ročníka Bardejovského jarmoku a 19. ročníka Bardkontakt 2010, projekt rozvoja digitalizácie Bardejovskej televízie a informácia o plnení ozdravného režimu a ozdravného rozpočtu mesta.

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám