Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

ucitel_roka_bjPri príležitosti Dňa učiteľov už tradične ocenila samospráva Mesta Bardejov svojich pedagógov základných a materských škôl a školských zariadení.

Za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti, za tvorivý prístup a uplatňovanie nových foriem a metód práce vo výchovno-vzdelávacom procese, za nevyčerpateľný pracovný elán a obetavý, láskavý prístup k deťom a ich prácu si ocenenia 25. marca 2011 z rúk primátora mesta prevzali:

  1. Mgr. Viera Packová, učiteľka ZŠ Komenského 23
  2. PaedDr. Mária Pizurová, učiteľka ZŠ B. Krpelca
  3. Mgr. Danka Zašiurová, učiteľka ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1
  4. Mgr. Tatiana Bartošová, učiteľka ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16
  5. Viera Burčíková, učiteľka MŠ Komenského 24
  6. Jana Rodáková, učiteľka MŠ Nový Sad 24
  7. Helena Hošková, učiteľka MŠ Nábrežná 2
  8. Milan Stachura, pedagogický zamestnanec CVČ

 

Želáme všetkým pedagógom pevné zdravie, veľa osobného šťastia a životného optimizmu.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám