Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

muka_zrno_tanierPomoc je určená pre:

  1. 1. poberateľov dávok v hmotnej núdzi a príspevku k dávke
  2. 2. rodičov detí, ktorým sa neposkytuje pomoc v hmotnej núdzi, ale deťom sa poskytujú dotácie, z dôvodu, že príjem rodiny je najviac vo výške životného minima
  3. 3. osoby, ktorým sú deti zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti
  4. 4. nepracujúcich dôchodcov, poberateľov starobného, predčasného, invalidného dôchodku s maximálnou výškou do 305 €

Podmienky poskytnutia potravín:

-          príjemcovia v bode 1 až 3 sú povinní si zabezpečiť aktuálne potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely preukázania odkázanosti pri prevzatí a predložiť ho pri výdaji

-          príjemcovia v bode 4 sa preukážu aktuálnym rozhodnutím Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku od 1. januára 2011

-          každý príjemca potravín je povinný sa preukázať platným občianskym preukazom

-          podpísať prevzatie pomoci, súhlasiť so spracovaním osobných údajov a zaviazať sa, že poskytnuté potraviny nebude ďalej predávať a distribuovať

Limit je maximálne 20 kg múky a 20 kg cestovín na osobu (poberateľa dávky v hmotnej núdzi).

O čase a mieste výdaja potravín Vás budeme včas informovať!

Najblišie udalosti

02 jún 2023
08:00 - 21:00
1.ročník Medového festivalu
01 jún 2023
08:00 - 17:00
MDD
14 máj 2023
15:30 - 19:00
Deň matiek
12 máj 2023
15:30 - 22:00
Pivný fest, hokejový festival

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám