Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

logo_projektuPSKEU_SK

Tak ako sa vyvíja celá naša spoločnosť, tak sa vyvíja a reaguje na moderné výzvy súčasnosti aj  „spoločnosť záhradkárov“.  Medzi tie najväčšie nepochybne patrí aj možnosť podieľať sa na čerpaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a národných zdrojov pri realizácii zmysluplných projektov.

Slovenský zväz záhradkárov – Okresný výbor v Bardejove t.j. občianske združenie ľudí, ktorých bez rozdielu veku, vzdelania, profesie, politického, náboženského či iného presvedčenia, spája rovnaký záujem o „záhradkárčenie“,  už o tom tiež vie svoje ...

Po úspešnej realizácii vzdelávacieho projektu v roku 2006 v rámci programu Interreg IIIA boli bardejovskí záhradkári úspešní aj v tomto programovom období v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. Už samotný názov projektu  „Poľsko – slovenský genofondový sad, zachovanie pôvodných odrôd ovocných stromov pohraničia“ vyjadruje zámer projektu.

Projekt reaguje na veľmi zreteľný problémový stav. Krajové a staré odrody ovocných drevín poľsko – slovenského pohraničia, ktoré sú naším prírodným dedičstvom, v súčasnosti miznú, hrozí im zabudnutie, úplná strata a niektoré, žiaľ, už úplne vymizli. Stále je však možné ešte tu a tam objaviť ich pozostatky. Nástupom intenzívneho poľnohospodárstva sa týmto odrodám prestala venovať pozornosť takmer úplne. V súčasnosti ponúkané a predávané moderné odrody však bývajú často veľmi citlivé na zmenu optimálnych podmienok, vtedy podstatne znižujú výnos, či dokonca hynú. Rovnako, ako sa to deje u hradov a zámkov, vzácnych kníh či umeleckých diel, je  potrebné snažiť sa aj o ochranu pôvodných odrôd ovocných drevín. Mnohé z týchto odrôd sú veľmi dobre prispôsobené miestnym podmienkam a keďže sú odolné a nenáročné na pestovateľské podmienky, lepšie odolávajú škodcom, chorobám a mrazu. V praxi to znamená aj to, že prispôsobenie miestnym podmienkam minimalizuje používania chémie na ochranu, či výživu. Vynikajú spektrom svojich chutí, vlastností alebo využitia, sú teda miestnou jedinečnosťou.

Cieľom projektu je preto v spolupráci s partnermi riešiť tento problém v rámci projektu - v oprávnenom území pohraničia zmapovať a zhromaždiť vhodný genofondový materiál, pomocou ktorého sa vybuduje „Poľsko – slovenský genofondový sad ovocných drevín“. Domáci partner, Mesto Bardejov, poskytne na realizáciu projektu pozemok v areáli Materskej školy na Nábrežnej ulici v Bardejove, obaja cezhraniční partneri z Poľského zväzu záhradkárov v Gorliciach sú naopak nezastupiteľní v pomoci pri mapovaní genofondu a zbere informácií na poľskom pohraničí. V prípade úspešnej realizácie mikroprojektu  pribudne v Bardejove k „Poľsko – slovenskému domu“ aj „Poľsko – slovenský genofondový sad“ čím poľsko – slovenská spolupráca v regióne získa ďalší rozmer a kvalitu.

Projekt sa začal dňa 24.6.2011 o 10.00 hod. realizáciou tzv. „Úvodnej konferencie“ v priestoroch Poľsko – slovenského domu v Bardejove.

 

Ján Čipčovský, predseda   Ján Adamuščin, tajomník

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013“

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám