Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

bj_jarmok_2011Prípravy na blížiaci sa tradičný Bardejovský jarmok sú vo svojej záverečnej fáze, pričom postupujú v zmysle schváleného Technicko-organizačného zabezpečenia 660. ročníka historického a 40. ročníka novodobého Bardejovského jarmoku. Slávnostné otvorenie Bardejovského jarmoku sa uskutoční vo štvrtok 25. augusta 2011 o 16.00 hodine na Radničnom námestí za účasti prezidenta SR Ivana Gašparoviča. V deň začatia Bardejovského jarmoku sa uskutoční ešte jedna slávnostná udalosť za účasti pána prezidenta a to slávnostné otvorenie Promenádneho parku.

 

 

 

Otvoreniu jarmoku tradične predchádzajú niektoré sprievodné podujatia. Deň pred začatím jarmoku začína Odborná konferencia venovaná problematike mestských pamiatkových centier Bardkontakt 2011 s medzinárodnou účasťou. V deň začatia jarmoku, dopoludnia o 10.00 hod., začne výstava ovocia a zeleniny záhradkárov okresu Bardejov. O hodinu neskôr bude Športovej hale otvorený 19. ročník kontraktačno – predajnej výstavy Bardkontakt 2011 a presne napoludnie začína na Radničnom námestí bohatý kultúrny program. Podrobný program kultúrnych podujatí počas Bardejovského jarmoku nájdete TU

 V dňoch  25.8. až 27.8.2011 sa na parkovisku pred Športovou halou začne už tradičná výstava automobilov – Autosalón 2011 a v dňoch od 25.8. až 28.8.2011 sa na Radničnom námestí pred mestskou radnicou začne prezentácia ľudovoumeleckých remesiel s ukážkami výroby – Ulička remesiel. Vo výstavnej sieni oddelenia kultúry MsÚ na Radničnom námestí č. 21 si budete môcť prezrieť výber z maliarskej tvorby Rudolfa Rabatina.

 Počet predajcov prihlásených na jarmok sa ustálil na 572 a ich činnosť bude prebiehať na ploche 9 980 m2. Dominovať budú stánky so spotrebným tovarom a potravinami na ploche  3 120 m2, 69 stánkov s občerstvením zaberie 1 260 m2 a zábavné zariadenia bude prevádzkovať 12 subjektov s 80 atrakciami na ploche 5 600 m2.

 Populárna Ulička remesiel zahŕňa viac ako 60 predajných stánkov prevažne s predvádzaním ukážok remeselnej zručnosti vystavovateľov. Pri prehliadke jednotlivých stánkov budete môcť okrem iného obdivovať aj keramiku, výrobky z dreva a kože, brúsené ozdobné predmety z kameňa, tkané výrobky, košikárske výrobky, výrobky z včelieho vosku atď. Novinkou bude stánok s tradičnými slovenskými výrobkami (bryndza, syrové korbáčiky a pod.).

 Mimo Uličky remesiel, v priestore pod lipami oproti Poľsko-slovenskému domu na Radničnom námestí, sa bude prezentovať 10 predajných stánkov z ľudovoumeleckými výrobkami z Poľska. Ide o iniciatívu subjektu z nášho partnerského mesta Gorlíc, ktorá sa realizuje v rámci projektu „Rdzeń Karpat – Eteryczne Jarmarki“.

 Pri Športovej hale by určite pútať pozornosť návštevníkov jarmoku nová atrakcia - kolotoč Gravitron, ktorý je novinkou na Slovensku.

 V súvislosti s Bardejovským jarmokom sme oznámili všetkým dotknutým orgánom a organizáciám organizovanie tohto podujatia. Správca komunikácie – Slovenská správa ciest IVSC Košice vydal súhlas pre konanie 660. ročníka historického a 40. ročníka novodobého Bardejovského jarmoku na dotknutých komunikáciách.

 Mesto Bardejov bude počas jarmoku vykonávať v rámci svojich zákonných kompetencií u predávajúcich kontrolu dodržiavania zákona  NR SR č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. 92/2009 o trhovom poriadku.

 Sme presvedčení o tom, že kto raz okúsil atmosféru Bardejovského jarmoku si určite nájde čas na jeho návštevu. Radi privítame aj nových návštevníkom nášho krásneho historického mesta. Tento rok je výnimočný v tom, že ide o jubilejný 660. ročník historického a 40. ročník novodobého Bardejovského jarmoku a jeho organizovanie je súčasťou osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o Bardejove.

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám