Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

bardkontakt_2011Vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Bardejove sa dnes, t. j. 23. 8. 2011 od 9, 00 hod. začal už 19. ročník odbornej konferencie k problematike mestských pamiatkových centier, ktorá potrvá dva dni.

Hlavnou témou tohtoročnej konferencie je Zeleň a voda v historickom centre mesta – v troch okruhoch – metodika ochrany a obnovy zelene a vody v histórii pamiatkovej starostlivosti a dnes,  druhý okruh je zameraný na technickú realizáciu ochrany a obnovy, nároky údržby a ošetrovania zelene a posledný okruh na správnu a legislatívnu starostlivosť o zeleň.

Odznie celkom 29 odborných prednášok od zástupcov pamiatkových úradov, univerzít, mestských úradov a projekčných organizácií.

 

Odborným garantom konferencie je Ing. arch. Beáta Polomová, PhD. z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Organizačným garantom konferencie je Mesto Bardejov a záštitu nad tohtoročnou konferenciou prevzal Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v Bratislave a Združenie historických miest a obcí Slovenska. Konferenica sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám