Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

vol_preukaz_2012Voličský preukaz – dokument, ktorý oprávňuje voliča hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku aj v predčasných voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 10. marca 2012.

Na území mesta Bardejov sa budú voličské preukazy vydávať do 8. marca 2012, vrátane do 15, 30 hod. na Mestskom úrade, Radničné námestie 16, prízemie – podateľňa.

 

Tento dokument sa vydáva na počkanie a žiadosť volič podať osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby. Overenie sa nevyžaduje.

Právo voliť do Národnej rady SR má podľa zákona každý občan SR, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov.

Najblišie udalosti

09 dec 2022
19:00 - 22:00
ROBO OPATOVSKÝ & BAND
25 nov 2022
19:00 - 21:00
LACIKÁM NEDRÁŽDI

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

interreg

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám