Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

vol_preukaz_2012Voličský preukaz – dokument, ktorý oprávňuje voliča hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku aj v predčasných voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 10. marca 2012.

Na území mesta Bardejov sa budú voličské preukazy vydávať do 8. marca 2012, vrátane do 15, 30 hod. na Mestskom úrade, Radničné námestie 16, prízemie – podateľňa.

 

Tento dokument sa vydáva na počkanie a žiadosť volič podať osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby. Overenie sa nevyžaduje.

Právo voliť do Národnej rady SR má podľa zákona každý občan SR, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov.

Najblišie udalosti

01 júl 2022
18:00 - 21:00
GALAVEČER OCENENÝCH
06 aug 2022
21:00 - 23:30
BAŽANT KINEMATOGRAF
28 jún 2022
20:00 - 23:00
XXX.ORGANOVÉ DNI J. GREŠÁKA
10 júl 2020
19:00 - 22:00
13.KULTÚRNE LETO BÉLU KÉLERA
30 jún 2022
08:00 - 17:00
Bardejovská paleta 2022

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám