Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Aktuálny počet obyvateľov mesta Bardejov, ktorí mali trvalý pobyt v meste Bardejov k 31.12.2011 bol  32 878 obyvateľov, čo znamenalo pokles obyvateľov oproti roku 2010 o 142 obyvateľov. Tento mierny pokles bol najmä ako dôsledok migrácie obyvateľstva a mierne zníženej pôrodnosti.

Narodilo sa 289 detí s trvalým pobytom v meste Bardejov, z toho 171 chlapcov a 118 dievčat. Oproti roku 2010 sa pôrodnosť znížila  o 40 deti.

Medzi najobľúbenejšie mená, ktoré dávali rodičia svojim deťom v roku 2011 boli u chlapcov: Patrik, Oliver, Samuel a u dievčat Liliana, Emma, Nela, Noemi.

Počet uzavretých manželstiev za Matričný obvod Bardejov  za rok 2011 bol 279 oproti roku  2010  vzrástol o 25. Zosobášilo sa celkovo 279 párov. Pomer cirkevných sobášov oproti úradným sobášom sa  nezmenil, cirkevných bolo 223, civilných 56 (nárast oproti roku 2010 o  25 sobášov).

19 sobášov uzatvorili obyvatelia mesta Bardejov s príslušníkmi iných štátov. Najčastejšie išlo o cudzincov z krajín Česká republika 8, Taliansko 3, Veľká Británia 3, Poľsko 2, Ukrajina 2, Bulharsko 1.

Matrikou bol zaznamenaný aj pokles úmrtnosti obyvateľov mesta Bardejov, konkrétne v roku 2011  zomrelo o 30 obyvateľov menej  ako v roku 2010. Celkový počet úmrtí v meste  Bardejov bol 207 osôb, z toho 110  mužov a 97 žien.

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám