Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Počas uplynulého 12. kalendárneho týždňa 2013 v okrese Bardejov zistila Regionálna veterinárna  a potravinová správa Bardejov nebezpečnú chorobu - besnotu u voľne žijúcich zvierat a to líšky hrdzavej.

Za ohnisko nákazy besnoty líšky hrdzavej vymedzili katastrálne územie obcí Kružľov a Stebník.

Do zóny pozorovania okrem blízkych susedných obcí bolo zaradené aj katastrálne územie mesta Bardejov a časti mesta Mihaľov, Bardejovská Zábava a Bardejovské Kúpele.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov za týmto účelom nariadila opatrenia na kontrolu nebezpečnej choroby líšky hrdzavej.

Besnota je vírusová choroba všetkých teplokrvných živočíchov, ktorá postihuje predovšetkým centrálny nervový systém. Táto choroba je prenosná na človeka. Manifestuje sa poruchami vedomia, zvýšenou dráždivosťou, hydrofóbiou, čiastočným a neskôr celkovým ochrnutím. Po objavení klinických príznakov sa vždy končí smrťou.

Vírus je vylučovaný slinnými žľazami infikovaného živočícha a zvyčajne sa prenáša pohryzením alebo potriesnením porušenej kože. Extrémne vnímavé na besnotu sú  v našich podmienkach líšky, vlky, poľné myši a z hospodárskych zvierat hovädzí dobytok. Významnú úlohu v udržiavaní a šírení besnoty u voľne žijúcich zvierat v prostredí má líška hrdzavá, u domácich zvierat po povinnej vakcinácii psov má v súčasnosti mačka.

Besnota sa prejavuje v troch formách – zúrivej, tichej a atypickej.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám