Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

V rámci programu EHMK (Európske hlavné mesto kultúry) Košice 2013 počas spoločného programu „Dni Pentapolitany“ od 9. – 11. mája 2013 predstavia mestá Bardejov, Košice, Levoča, Prešov a Sabinov svojich umelcov v ich spoločnom programe na Hlavnej ulici v Košiciach.

Pentapolitana je názov spolupráce 5 miest východného Slovenska – Košíc, Prešova, Bardejova, Levoča a Sabinova, ktorá má za cieľ zaujať prostredníctvom umeleckých, edukatívnych a podporných aktivít, čo najširšiu časť verejnosti, podnietiť jej záujem a participáciu na kultúrnom živote v mestách, rozšíriť kultúrne publikum ako aj spojiť kultúrnych operátorov samosprávy a tretieho sektoru.

Ide o súbor aktivít a spolupráce n. o. Košice 2013 s kultúrnymi operátormi nielen v mestách Pentapolitany, ale aj v ďalších mestách, ktoré prejavili záujem o spoluprácu (napr. Poprad, Vysoké Tatry, Kežmarok, Medzilaborce, Stará Ľubovňa). Na základe Memoranda o spolupráci je mesto Prešov hlavným partnerom. Projekt Pentapolitana tvoria tri hlavné tematické programy s viacerými programovými líniami.

Bardejov – mesto UNESCO predstaví niektorých svojich umelcov v sobotu 11. mája 2013 od 16, 00 hod.

16.00 – 16.15 Tanečná skupiny Fätty, Bardejov
16.15 – 17.00 Folklórny súbor Tarka, Bardejov
17.00 – 17.45 vokálna skupina Free voices, Prešov
17.45 – 18.45 skupina Raindown, Prešov
18.45 – 19.45 skupina Yelllowe, Bardejov

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám