Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

V poradí 4. kultúrne leto Bélu Kélera Bardejov – Bardejovské Kúpele 2013 odštartuje dňa 31.7.2013 o 19.30 hod. v Zrkadlovej sále liečebného domu Astória v Bardejovských Kúpeľoch koncertom „Medzi tancom a snom“.

         Projekt s názvom „Béla Kéler - /ne/ zabudnutý hudobný skladateľ“,

ktorý realizuje Mesto Bardejov ako súčasť 4. kultúrneho leta Bélu Kélera finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR v rámci Programu 4. „Umenie“, 4.2 Hudba,  Podprogram: 4.2.2 Podpora koncertného života v rámci festivalov, prehliadok, súťaží alebo koncertov.   

      

        Cieľovou skupinou projektu sú všetky vekové kategórie, laická, ale aj odborná verejnosť, miestni obyvatelia a zahraniční návštevníci.

        Vďaka tomuto kultúrnemu podujatiu máme možnosť oboznámiť sa s dielom bardejovského rodáka Bélu Kélera, hudobného skladateľa európskeho významu, ktorý pôsobil v časoch Straussovcov či J. Brahmsa. Béla Kéler zanechal mestu Bardejov bohatú notovú pozostalosť. Repertoár Bélu Kélera sa každoročne obnovuje o nové partitúry, ktoré na IV. ročníku kultúrneho leta Bélu Kélera po naštudovaní odprezentuje Košická štátna filharmónia a Prešovský salónny orchester. Diela budú prezentované striedavo v Bardejove na Radničnom námestí, v Promenádnom parku pri Fontáne a v Bardejovských Kúpeľoch v reprezentačných priestoroch liečebného domu Astória.  

         Béla Kéler koncertoval po celej Európe a je našou prirodzenou ambíciou ponúknuť tieto koncerty aj v zahraničí. Do budúcnosti uvažujeme o prezentácii diela Bélu Kélera  v prihraničnom kúpeľnom meste Krynica v Poľsku a neskôr aj v Nemecku, kde dlhý čas v meste Wiesbaden pôsobil a kde je aj pochovaný. Táto naša snaha vyplýva aj z veľkého záujmu o koncerty tohto nášho velikána.    

         Viac informácií o programe 4. kultúrneho leta Bélu Kélera nájdete na priloženom plagáte.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám