Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

V súlade so zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov rozhodla Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov dňa 14.8.2013 o zrušení veterinárnych opatrení pre

katastrálne územie mesta Bardejov. Veterinárne opatrenia boli nariadené dňa 7.5.2013 v súvislosti s výskytom nebezpečného

nákazlivého ochorenia – besnoty u voľne žijúcich zvierat a besnoty u domácich zvierat.          

         Nariadené veterinárne opatrenia boli splnené a počas pozorovacej doby (tri mesiace) sa v ohnisku nákazy nevyskytol žiaden ďalší prípad besnoty domácich alebo voľne žijúcich zvierat.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám