Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Dátum 2. september 2013 je v kalendári dňom D, pretože ukončil sladké prázdninové leňošenie detí. Nastal deň začiatku nového školského roka 2013/2014.

         V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov sú štyri základné školy, dve spojené základné školy s materskou školou a sedem materských škôl.  Do školských lavíc základných škôl  zasadne v novom školskom roku 3 231  žiakov.  Najviac žiakov má Základná škola na ulici Komenského 23 a to 914. Počty v školách sa môžu zmeniť ešte do 15. septembra,

kedy školy uzavrú štatistické výkazy.

         Prvýkrát prekročili brány škôl aj najmladší žiaci  - prváci. Do lavíc ich zasadne 275. Slávnostne boli privítaní v Promenádnom parku v Bardejove a boli im odovzdané symbolické  zvončeky.

         V materských školách je zapísaných 908 detí. Najviac detí má Materská škola, Nám. arm. gen. L. Svobodu 15 a to 145.

 

         Školy sú pripravené na nový školský rok aj napriek zložitej ekonomickej situácii a to v oblasti finančného, materiálno- technického a personálneho zabezpečenia.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám