Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

V jeseni každoročne  organizuje Mesto Bardejov pre svojich seniorov Športovú olympiádu o putovný pohár primátora. Vo štvrtok 12. septembra 2013 sa tak udialo už ôsmy raz.

         Športovo oblečení, súťažne nabudení a v dobrej nálade sa seniori schádzali na ihrisku Zariadenia pre seniorov Topľa,

kde súťaženie prebiehalo. Atmosféra bola vynikajúca, odhodlanie také veľké, že stačilo na rozohnanie oblakov. Dážď musel ustúpiť, a tak seniori športovali za ideálneho počasia.

           

         K slávnostnému otvoreniu nastúpilo sedem športových družstiev po šesť členov.  Do súťaže nastúpili zástupcovia z denných  centier Bardejov, Bardejovská Nová Ves, Dlhá Lúka, Zariadenia pre seniorov Čergov a Topľa, Združenia kresťanských seniorov a mestskej organizácie Jednoty dôchodcov. 

        Súťažné disciplíny poznali už z predchádzajúcich ročníkov, ale ich energia a nasadenie pri prekonávaní sekúnd, centimetrov či bránok boli neopakovateľné. Názvy disciplín ako skupinový skok do diaľky, šnúrový kruh, cestovinový náhrdelník, rybník či metlobal. Tvorivá disciplína pod názvom Cigánka ukázala, že naši seniori sú neuveriteľne kreatívni, majú zmysel pre humor a dokážu sa zabaviť aj na vlastný účet. Súťaženie bolo sprevádzané výbuchmi smiechu a vlnami potlesku.  Diváci fandili svojmu družstvu, ale dokázali  oceniť aj výkony súperov.

        Prvé miesto a Putovný pohár primátora mesta Bardejov získalo družstvo Denného centra z Bardejova, na druhom mieste sa umiestnili seniori Denného centra v Bardejovskej Novej Vsi a tretí stupienok obsadili dôchodcovia z Denného centra v Dlhej Lúke. Ocenenia a putovný pohár odovzdával primátor mesta MUDr. Boris Hanuščak.

           

        Treba však vyzdvihnúť  aj úžasné nasadenie a výkony družstva zo ZpS Čergov s najvyšším priemerným vekom 76 rokov. Skákali, bežali, kopali do lopty, prekonávali sami seba. Najstarší aktívny účastník dovŕšil v tomto roku osemdesiatku.

           

       Obdiv si zaslúžia všetci, ktorí sa rozhodli prekonať sami seba, stráviť deň so svojimi priateľmi a posilniť svoje zdravie športovaním

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám