Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

advent 2014V nedeľu 1. decembra zapálením prvej sviečky sa začal advent – očakávanie príchodu Spasiteľa. Pomenovanie tohto obdobia slovom advent pochádza z latinského slova adventus, čo znamená príchod. Kresťania tento príchod vnímajú dvojako a to príchod Ježiša Krista na zem ako posledný príchod, na ktorý sa cirkev  v tomto období sústredí a historický príchod, na ktorý sa pripravuje až v poslednom adventnom týždni.

Takáto príprava je najmä v  v pokání, sebazapieraní a väčšej zbožnosti. Toto obdobie dostalo aj názov „malý pôst“. Očakávanie ľudstva na príchod Spasiteľa v katolíckej cirkvi si pripomínajú rannými omšami, tkz. „rorátami“.

Táto adventná tradícia začala niekedy v 4. storočí, kedy sa zaviedla trojtýždňová predvianočná príprava. Až neskôr cirkev začiatkom 10. storočia rozhodla o tom, že advent bude trvať štyri adventné nedele, ktoré symbolizovali 4 000 rokov, na ktoré sa vtedy odhadovala história ľudstva pred Kristom. V tomto „tichom“ období platil zákaz pre hlučné zábavy a svadby, ktorý sa dodržiava až do dnešných dní...

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám