Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Mesto Bardejov má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.
Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na www.bardejov.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

  • Pre každý netextový obsah sa neposkytujú textové alternatívy [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
  • Vytvára sa obsah, ktorý nie je možné prezentovať rôznými spôsobmi bez straty informácií alebo štruktúry [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy, 1.3.2 Zmysluplné poradie, 1.3.3 Charakteristiky na základe zmyslového vnemu, 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu]
  • Uľahčenie používateľom prezeranie a počúvanie obsahu, vrátane oddeľovania popredia od pozadia [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb, 1.4.3 Kontrast (minimálny), 1.4.4 Zmena veľkosti textu, 1.4.5 Text vo forme obrázkov, 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu, 1.4.11 Kontrast netextových prvkov, 1.4.12 Rozloženie textu, 1.4.13 Obsah pri zameraní myšou alebo klávesnicou]
  • Niektoré funkcie nie sú dostupné z klávesnice [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica]
  • Uľahčenie navigácie, vyhľadávania obsahu a určovania toho, kde sa užívateľ nachádza [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov, 2.4.2 Každá stránka má názov, 2.4.3 Poradie prechádzania prvkami, 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte), 2.4.5 Viacero spôsobov]
  • Používateľom sa neuľahčuje ovládanie funkcií okrem klávesnice aj inými spôsobmi [Kritérium úspešnosti 2.5.1 Pohyby ukazovateľa]
  • Zabezpečenie čitateľnosti a zrozumiteľnosti textového obsahu [Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk stránky, 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí]
  • Zabezpečenie, aby boli vzhľad a ovládanie webových stránok predvídateľné [Kritérium úspešnosti 3.2.4 Konzistentná identifikácia]
  • Pomôcť používateľom vyhnúť sa chybám a opraviť ich [Kritérium úspešnosti 3.3.1 Identifikácia chýb, 3.3.2 Menovky alebo pokyny, 3.3.3 Návrh na opravu chyby]
  • Maximalizovanie kompatibility so súčasnými a budúcimi nástrojmi používateľa, vrátane asistenčných technológií [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza, 4.1.2 Názov, rola, hodnota, 4.1.3 Stavové správy]

Vypracovanie vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 1.3.2023.
Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.
Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 1.3.2023.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: info@bardejov.sk.
Správcom webového sídla je Mesto Bardejov.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora zaslané v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice (EÚ) 2016/2012 sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk  .

Prihláste sa na odber

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám